Kulturkonflikt, kulturkontakt, kulturblanding

Monter 4. 1. etasje i Georg Sverdrups hus

Bruken av Spanglish henger nøye sammen med kulturell identitet, og reflekterer hvordan mange minoriteter i USA ser på sin kulturarv.

Det er en utbredt oppfatning at kunnskap om ens morsmål eller arvespråk signaliserer kulturell tilhørighet. På samme måte som at spansk språk bidrar til at en person identifiserer seg med spansk kultur, er fremveksten av Spanglish med på å uttrykke spansk-amerikansk identitet i USA.

Mennesker av spansk herkomst som bor i USA må ofte forholde seg til to forskjellige kulturer, de har behov for en tokulturell og tospråklig identitet som gjenspeiler deres egen erfaring. Ønsket om å beholde sin kulturarv, sitt språk og sin doble identitet i det amerikanske samfunnet er en av hovedfaktorene for fremveksten av Spanglish.

Spansk-amerikansk kultur og identitet har gjort seg sterkt gjeldende på alle plan i det amerikanske samfunnet, fra kunst, musikk og litteratur til arkitektur, mat, sport, og alle former for populærkultur. 

Spanglish blir ofte brukt for å forenkle kommunikasjonen med andre fra begge kulturer, og på tross av at mange mener at Spanglish ikke er et språk i seg selv, så er det et språk i utvikling som vil fortsette å påvirke hvordan nye generasjoner vokser opp og lever i et flerkulturelt samfunn.