Frankofoni, samfunn og kultur

Hovedmonter i utstillingen. 3. etasje i Georg Sverdrups hus

Begrepet frankofoni ble lansert i 1960 av av presidentene Bourguiba fra Tunisia, Senghor fra Senegal, Diori fra Niger og prins Sihanouk fra Kambodsja, og ble etterhvert betegnelsen på fellesskapet mellom fransktalende mennesker over hele verden, enten fransk er morsmål, som i Europa og Nord-Amerika, eller en arv fra kolonitiden, som i Afrika og Vest-India. Frankofoni betyr bokstavelig talt franskspråklighet, men brukes i praksis om fransk språk og kultur utenfor Frankrike (skrives da med liten f). Det dekker også en politisk virkelighet gjennom L’Organisation internationale de la Francophonie (OIF), som holder toppmøter annet hvert år for 54 medlemsland og -delstater, og det innbefatter en rekke andre internasjonale frankofone organisasjoner (skrives da med stor F).

Frankofoni er også et fag ved universitetene med studier innen språk, litteratur og kultur. Ved UiO startet frankofone studier i 1970-årene, da studentene begynte å vise interesse for canadisk og afrikansk litteratur på fransk. Fransk avdeling støttet hovedfagsprosjektene ved å kjøpe inn afrikansk litteratur, og den canadiske ambassaden hjalp med generøse bokgaver. Siden har la Communauté française i Belgia ytterligere bygget opp vår frankofone boksamling med belgisk litteratur. Ved UiO har franskfaget siden 1980-årene systematisk videreutviklet samlingen med særlig vekt på Afrika.
 

OIF
Organisation Internationale de la Francophonie

Derfor har vi nå Skandinavias rikeste boksamling innen franskspråklig litteratur fra Afrika nord og sør for Sahara, godt støttet opp av arbeider fra antropologi, historie, sosiologi og andre samfunnsorienterte disipliner. Vi har også en utmerket boksamling om fransk språk i Afrika og andre frankofone områder, der fransk utvikler særtrekk i samspill med lokale språk.

Samarbeidsavtaler med europeiske, nord-amerikanske og afrikanske universiteter gir, sammen med denne boksamlingen, grunnlag for et aktivt forskningsmiljø innen både språk, litteratur og samfunn.

Utstilte bøker:

Bambridge , Tamatoa (ed). Francophonie et mondialisation. Paris: CNRS, 2004. 420 s.

Chaudenson, Robert. Education et langues: français, créoles, langues africaines. Paris: Agence intergouvernementale de la francophonie, Institut de la francophonie: L'Harmattan, 2006. 238 s.

Majumdar , Matgaret A. (ed). Francophone studies: the essential glossary. London: Arnold, 2002. 280 s.

Phonological variation in French: illustrations from three continents. Edited by Randall Gess, Chantal Lyche, Trudel Meisenburg. - Amsterdam: John Benjamins, cop. 2012. - VII, 397 s. : ill.
 

Sanaker, John Kristian, Karin Holter, Ingse Skattum. La francophonie: une introduction critique. Oslo: Unipub/Oslo Academic Press, 2006. 277 s.