Den første kontakten mellom Portugal, Spania og Japan på 1500-tallet

«Disse mennene, barbarer fra Sørøst, er handelsfolk. De forstår til en viss grad skillet mellom øverst og nederst i samfunnet, men vi vet ikke om de har noen egen form for etikette. De tar seg et glass uten å tilby andre, spiser med fingrene, og ikke med pinner som oss. De viser følelsene sine uten omsvøp. De forstår ikke hva skrifttegn betyr. Det er folk som tilbringer livet med å reise fra det ene stedet til det andre, uten bast bopel, og de bytter ting de har med ting de ikke har. Men i bunn og grunn er de ikke onde.»  鉄砲記(1606)

De første europeerne som nådde Japan, var portugiserne. Den første portugisiske frakteskuta kom til Japan i 1543, og den katolske misjonsvirksomheten i Japan begynte for alvor rundt 1549.

Foto: Fra boken "Memória das Armadas" - Livro de Lisuarte de Abreu, 1565

Misjonærene var i hovedsak portugisiske jesuitter og spanske fransiskanere og dominikanere. Av de 95 jesuittene som virket i Japan fram til 1600 var 57 portugisiske, 20 spanske og 18 italienske. Hovedmålet var å frelse sjeler for Gud. Men religion var også en integrert del av staten, og både i Portugal og Spania mente en at evangelisering hadde både sekulære og åndelige fordeler. Uansett hvor de forsøkte å utvide territoriene sine eller innflytelsen sin fulgte misjonærer snart etter.

De første kontaktene var så positive at allerede i 1570 ble den første japanske ambassaden til Europa organisert: Tensho-ambassaden 1570-1612. Ideen om å sende en japansk ambassade til Europa ble opprinnelig unnfanget av jesuittenes Alessandro Valignano, og støttet av tre daimyoer (føydalherrer), Omura Sumitada (1532-1587), Otomo Sorin (1530-1587) og Arima Harunobu (1567-1612). De kom til Lisboa i august 1584 etter å ha reist om Macau og Goa. Fra Portugal reiste de videre til Spania, hvor de ble mottatt av kongen, Felipe II. Til slutt hadde de audiens hos pave Gregor XIII i Roma, og deretter med hans etterfølger, Sixtus V. De returnerte til Nagasaki 21. juli 1590.

Tensho-ambassaden eller delegasjonen bestod av fire gutter. De var katolikker og 13-14 år gamle.

Jesuitt med japansk adelsmann ca. 1600. Foto: Wikimedia Commons

Tanken var at paven i Roma og kongene av Spania og Portugal skulle støtte misjonsvirksomhet i Japan både økonomisk og på annen måte. Samtidig ventet en at disse guttene skulle bringe med seg erfaringer om Europa og den kristne verden tilbake til Japan. Flere daimyoer ønsket å handle med europeerne for å sikre seg varer som de kunne selge videre i Japan. Men de var særlig opptatt av å skaffe våpen, fordi denne perioden var preget av krig mellom en rekke småstater i Japan.

Date Masamune (1567-1636), som var daimyo i Sendai, var en av dem. Han ønsket å drive forretning med Europa. Derfor sendte han Hasekura Tsunenaga (1571-1622) for å etablere kontakt. Date hadde planer om å kjempe mot Edo-bakufu, ledet av Tokugawa Ieyasu (1543-1616). Derfor ønsket han å få støtte fra Spania.

Hasekura kom til Madrid i 1614. I 1615 hadde han et offisielt møte med kongen av Spania, Felipe III og ble døpt av dominikanere. Deretter traff han pave Paul V i Roma i oktober. Hasekura og følget hans var i Europa i ca. 3 år, og kom tilbake til Sendai igjen først i 1620.

Monter 2: Bøker

Gramatica indostana a mais vulgar : que se practica no imperio do gram Mogol. Offerecida aos muitos reverendos padres missionarios do ditto imperio. Årstall 1778. Roma: na estamperia da Sagrada Congregaçaõ de Propaganda Fide.

Gramatica Marastta : a mais vulgar que se pratica nos reinos do Nizamaxà e  Idalxà. Offerecida aos muitos reverendos padres missionarios do ditto imperio. Årstall 1778. Roma: na estamperia da Sagrada Congregaçaõ de Propaganda Fide.

Terashima, Ryôan(midten av Edo perioden)  寺島良安
Wakan sansai zue  和漢三才図会
Årstall 1712. Leksikon redigert av. 105 vol. i 81 b. Våre eksamplarer er fra 1715. 

Lingüística misionera
Missionary linguistics: selected papers from the first International Conference on Missionary Linguistics, Oslo, 13-16 March 2003 = Lingüística misionera
. International Conference on Missionary Linguistics 1 2003 Oslo

Foto: Lars Lørdahl/UiO