Misjonærlingvistikk

Misjonærene skrev grammatikker og lagde ordbøker som ble brukt for å lære de indiske og asiatiske språkene. På en måte kan vi si at de lagde de første språkkursene. Anvendt lingvistikken har mye å takke disse misjonærlingvistene for. Bøkene deres spilte og spiller også en viktig rolle for vår kjennskap til disse språkenes historie. Noen av dem kan ses i utstillingen. En annen mulighet er å lese de digitaliseringene vi har gjort av dem, som en kan slå opp i Digitale samlinger - Universitetsbibliotekets skatter.

I dag er misjonærlingvistikk et internasjonalt forskningsfelt. Så langt har det blitt arrangert åtte internasjonale konferanser om misjonærlingvistikk: Oslo (2003), São Paulo (2004), Hong Kong/Macao (2005), Valladolid (2006), Mérida-Yucatán (2007), Évora (2009), Tokyo (2010), Bremen (2012) Lima (2014).

Her er rapportene fra de fem første. Flere bøker om emnet, se her.

Bildet viser forsiden til Arte da lingoa IAPAM (1604) av den portugisiske jesuitt João Rodriguez Tçûzu (c.1561 - c.1633).