Portugisisk og UiO

Cancioneiro da Ajuda folio 21r. Wikipedia

Portugisisk filologi ved UiO

Fra slutten av 1950-tallet har det blitt drevet forskning i portugisisk språk og litteratur ved Universitetet i Oslo.

Luís de Camões (1524-80)

Pioneren var Leif Sletsjøe. I tillegg til tallrike avhandlinger og vitenskapelige artikler, skreiv han ei lærebok og oversatte flere skjønnlitterære verk til norsk. Kåre Nilsson lagde den første norsk-portugisiske ordboka, Anne Sletsjøe skreiv mange artikler om brasiliansk litteratur, og Birte Stengaard arbeider med historisk iberoromansk lingvistikk. Siden 1998  har Diana Santos ledet et stort internasjonalt prosjekt for å samle og tilrettelegge portugisiske språkressurser i elektronisk form, ett av de første store tiltak av dette slaget i verden.

Portugisisk og eksotiske språk - Misjonærlingvistikk …

Minuskel
Minuskel

Sammen med handelsekspansjonen på 1500-tallet fulgte misjonen. Og for misjonærene var det helt nødvendig å lære seg språka de møtte i andre verdensdeler.

Og slik kom portugisisk til å danne utgangspunktet for utforsking av ei rekke språk som ikke var kjent i Europa da. Språk i India, i Afrika, Sør-Amerika og Japansk.

Et viktig skritt i studiet av "misjonærlingvistikk" ble tatt ved UiO av Otto Zwartjes og Even Hovdhaugen gjennom Oslo Project on Missionary Linguistics (OsProMiL).

Utstilte bøker

Engh, J. (2017). Portugisisk lommeordbok : Português-norueguês, norueguês-português (3. utg. ed.). Oslo: Kunnskapsforl.

Gramatica indostana a mais vulgar que se practica no imperio do gram mogol : Offerecida aos mvitos reverendos padres missionarios do ditto imperio. (n.d.). Em Roma: Na estamperia da Sagrada congregaçaõ de propaganda fide 1778. [online]

Gramatica Marastta : A mais vulgar que se pratica nos reinos do Nizamaxà e Idalxà. (1778). Roma. [online]

Londrim, Graciete de Sousa Cruz, Wachelke, Marianna, & Maibaze, Francisco. (2017). Viva! : Portugisisk fremmedspråk - nivå 1 (Fellesutg. bokmål/nynorsk]. ed.). Bergen: Fagbokforl.

Nilsson, K. (1979). Norsk-portugisisk ordbok (Scandinavian university books). Oslo: Universitetsforlaget.

Sletsjøe, L. (1969). Lærebok i portugisisk (Scandinavian university books). Oslo: Universitetsforl.

Zwartjes, Otto, & Hovdhaugen, Even. (2004). Missionary linguistics : Selected papers from the first International Conference on Missionary Linguistics, Oslo, 13-16 March 2003 = Lingüística misionera (Vol. Vol. 106, Amsterdam studies in the theory and history of linguistic science. Series 3, Studies in the history of the language sciences). Amsterdam: John Benjamin.

 

Deler av utstillingen

Hovedside: Lusofoni

Monter 2: Portugisisk litteratur

Monter 3: Brasiliansk litteratur

Monter 4: Portugisiskspråklig litteratur i afrikanske land