Portugisiskspråklig litteratur i afrikanske land

I rødt: Land i Afrika der portugisisk er offisielt språk. Wikipedia

Portugisiskspråklig litteratur i afrikanske land er det vanlig å dele inn i tre perioder:

  • en kolonial periode
  • en bevisstgjørings-/negritude-periode
  • og en uavhengighetsperiode

selv om det er forskjell mellom de fem landa det er snakk om: Angola, Guinea-Bissau, Kapp Verde, Mosambik og São Tomé og Príncipe.

Til å begynne med ble det skrevet flest dikt, men i våre dager er det store verk som gjelder - av både mannlige og kvinnlige forfattere - i alle land i Afrika som har portugisisk som offisielt språk.

Pepetela (1942-)

Det som regnes som de første virkelig skjønnlitterære tekstene på portugisisk skrevet av afrikanere, er en ode, skrevet av Antónia Gertrudes Pusish fra Cabo Verde og publisert i 1844, og et dikt av José da Silva Maia Ferreira fra Angola fra 1849.

Mange verk av forfattere fra de portugisiskspråklige landa i Afrika har blitt oversatt til andre språk. Til norsk har det blitt oversatt skjønnlitterære verk av: Pepetela (Angola), Agualusa (Angola), Mia Couto (Mosambik) og Germano Almeida (Cabo Verde) og sakprosa av Amílcar Cabral (Cabo Verde), Agostinho Neto (Angola) og Carlos Cardoso (Mosambik).

Afrikanske tekster på portugisisk har vakt stor interesse både i Portugal og i Brasil, og siden januar 2003 er det obligatorisk i skolene i Brasil å lære om afrikansk og afrobrasiliansk litteratur, kultur og historie.

Utstilte bøker

Agualusa, J. (2012). Teoria geral do esquecimento : Romance. Alfragide: D. Quijote

Almeida, G. (2014). Do monte cara vê-se o mundo : Romance. Lisboa: Caminho.

Almeida, G. (1991). O testamento do Sr. Napumoceno da Silva Araújo (Vol. 51, Uma Terra sem amos). Lisboa: Caminho.

Cassamo, S. (1997). Amor de baobá (Vol. 88, Uma Terra sem amos). Lisboa: Caminho.

Chiziane, P. (1999). Ventos do Apocalipse : Romance (Vol. 98, Uma Terra sem amos). Lisboa: Caminho.

Chiziane, P. (2008). O alegre canto da perdiz : Romance (Vol. 73, Outras margens). Lisboa: Caminho.

Couto, M. (2012). A confissão da leoa (6th ed.). Lisboa: Caminho.

Marky, S. (1999). Crónica de uma guerra inventada (Colecção O Chao da palavra/Ficção, nova série). Lisboa: Vega.

Mixinge, A. (2014). O ocaso dos pirilampos. Lisboa: Guerra e Paz editores.

Pepetela. (2007). A geração de utopia : Romance (8a ed., Autores de língua portuguesa). Lisboa: Dom Quixote.

Vieira, J. (2005). Macamdumba [i.e., Macandumba] : Estórias (Vol. 43, Outras margens). Lisboa: Caminho.

Norske oversettelser, afrikansk litteratur på portugisisk

Deler av utstillingen

Hovedside: Lusofoni

Monter 1: Portugisisk filologi ved UiO

Monter 2: Portugisisk litteratur

Monter 3: Brasiliansk litteratur