Mai 68 i Frankrike og i verden, en bokutstilling

Bokutstilling på HumSam-biblioteket, 15. oktober - 8. november 2018

1.etasje i Georg Sverdrups hus, Universitetet i Oslo

José María Izquierdo, Fagreferent i Romanske språk 

Changer l'histoire, changer la vie! Det er i år 50 år siden det historiske året 1968. Hva handlet studentdemonstrasjonene i Paris og ungdomsopprøret om? Hvilken innflytelse hadde det på samfunnsutviklingen i Frankrike og vesten for øvrig? Velkommen til åpningsarrangement for fransk uke!

Fransk uke: Mai 68 - Changer l'histoire, changer la vie