Ikke bare i Paris...

Monter 1. 1. etasje i Georg Sverdrups hus

“For the times they are a-changin'.

Come mothers and fathers

Throughout the land

And don't criticize

What you can't understand

Your sons and your daughters

Are beyond your command”

Bob Dylan (1941-) “The Times They Are a-Changin” (1964)

Kilde

På 1960-tallet var den kalde krigen den generelle politiske rammen i verden. Etterkrigstidens gjenoppbyggingspolitikk viste allerede symptomer på utmattelse, og de gamle europeiske koloniene i Afrika og Asia fikk sin uavhengighet.

Dette ga rom for en motkultur der den yngre generasjonen gikk mot det etablerte samfunnet og dets konvensjoner. Det oppsto antiautoritære og antikapitalistiske ungdomsbevegelser som var kritiske til totalitære politiske diskurser både på høyre- og venstresiden.

Borgerrettsbevegelsen, "The Free Speech Movement", Vietnambevegelsen, Nei til atomvåpen, Gay Rights Movement, nye feministgrupper og mange andre så dagens lys.

Kunsten ble for alvor, og den ble en del av den politiske kampen, gjennom musikk, litteratur, film og gatekunst.

1968 var året for mairevolten i Frankrike, men også for den meksikanske studentbevegelsen, fremveksten av venstrepolitiske organisasjoner som Lotta Continua og Potere Operaio i Italia og den tyske studentbevegelsen. Det var også året for Praha-våren.

Plakater

 
   

Utstilte bøker

The Berkeley student revolt: facts and interpretations / edited by Seymour, Martin Lipset and Sheldon S. Wolin. Garden City, N.Y. : Doubleday, 1965.

Carawan, Candie. We shall overcome: songs of the Southern Freedom Movement [musikktrykk] / compiled by Guy and Candie Carawan for the Student Non-Violent Coordinating Committee. New York: Oak Publications, 1963.

Hastead, Fred. Out now: a participant'saccount of the American movement against the Vietnam War. New York: Monad Press, 1978.

Hermann, Kai. Die Revolte der Studenten. Hamburg: Christian Wegner Verlag, 1967.

Lorenz, Einhart. Studentenes opprør. Oslo: Pax Forlag 1968.

Poniatowska, Elena. La noche de Tlatelolco: testimonios de historia oral. México: Era, 1971. (Opptrykk 1971).

Yablonsky, Lewis. The hippie trip: a firsthand account of the beliefs, drug use and sexual  patterns of young drop-outs in America. New York: Pegasus, [1968].