Ingen forutså det, ingen kunne stoppe det...

Monter 2. 1. etasje i Georg Sverdrups hus

«Minister, jeg har lest din hvitbok om ungdommen. På tre hundre sider er det ikke et eneste ord om ungdommens seksuelle problemer.»

Daniel Cohn-Bendit (1968)

Kilde

Mai 68 handlet ikke om å komme seg til makten, men om å forandre samfunnet, en bevegelse for å kreve flere rettigheter i den private sfæren.

Ingen forutså det, ingen kunne stoppe det.

Den 22. mars 1968 okkuperte 142 studenter ledet av Daniel Cohn-Bendith administrasjonsbygningen ved Universitetet i Nanterre. Det var begynnelsen på krisen som førte til Mai 68.

Den 3. mai flyttet studenter fra Universitetet i Nanterre, som nettopp var stengt, til Sorbonne. Politiet grep inn, og 600 ble arrestert.

Barrikader ble reist. To uker senere var det ti millioner arbeidere som støttet generalstreiken.

Plakater

 

Utstilte bøker

Citations du president Mao-Tse-Toung. Pekin: Editions en langues etrangeres, (1960) 1967.

Marcuse, Herbert. Eros and civilization: a philosophical inquiry into Freud. New York: Vintage books, (1953) 1955. (Opptrykk 1962).

Marcuse, Herbert. One dimensional man: studies in the ideology of advanced industrial society. London: Routledge & Kegan Paul, (1964) 1991.

Marx, Karl, 1818-1883.   Manifest der kommunistischen Partei. Berlin: Dietz Verlag, (1848) 1965.

Reich, Wilhelm, 1897-1957. Die sexuelle Revolution: zur charakterlichen Selbststeuerung des Menschen. Frankfurt am Main, (1936) 1966.

Rimbaud, Arthur. Une saison en enfer. Paris: Mercvre de France, (1873) 1951.

Trotsky, Léon. Nature de l’Etat sovietique. Paris: Francois Maspero, 1969.