Under brosteinene, stranden

Monter 3. 1. etasje i Georg Sverdrups hus

«Forandre verden, sa Marx. Endre liv, sa Rimbaud. Disse to slagordene er for oss ett.»

André Breton (1935)

Mai 68 kan betraktes som et kulturelt, sosialt og moralsk vendepunkt i Frankrike og i andre vesteuropeiske land.

Opprøret betød en krise i daværende partisystemet, og det innebar en sterk kritikk av de liberale demokratiene som ble gjenopplivet i etterkrigstiden.

Det var en eksplosjon av nye politiske former som krevde nye etiske prinsipper, og kampen for seksuell frigjøring var en viktig del av opprøret.

Kilde

 

Slagord som «Under brosteinene ligger stranden!», «Vær realistisk, krev det umulige!», «Valg, en felle for idioter!», «Jeg er en marxist av Groucho-type!», «Det er forbudt å forby!», «Forbruk mer, lev mindre!», «Lærere, dere får oss til å bli gamle!» er noen poetiske og ironiske eksempler på alt dette.

Plakater

 

 

 

 

Utstilte bøker

Bensaïd, Daniel.   Maj 1968, en generalrepetition : ett historiskt dokument om den kamp som fortsætter i Frankrike. Mølndal: Partisan, 1969.

Bourdieu, Pierre. Les etudiants et leurs etudes. Paris: Mouton, 1964.

Celma, Jules. Journal d'un éducastreur. Paris: Champ libre ; [1971].

Cohn-Bendit, Gabriel og Daniel. Den senile kommunismen. Oslo: Pax, 1969.

Debord, Guy. La societe du spectacle. Paris: Éditions Champ Libre, (1967) 1971.

Debord, Guy; Gianfranco Sanguinetti, Raoul Vaneigem. La veritable scisission dans l'Internationale. Circulaire publique de l'Internationale Situationiste. Paris: Editions Champ Libre, 1972.

Krivine, Alain; Daniel Bensaïd. Mai si!: 1968-1988: rebelles et repentis. Montreuil: PEC-La Brèche, [1988].

Morin, Edgar. Mai 1968: la Brèche, premières réflexions sur les événements. Paris: Fayard, 1968.

Vaneigem, Raoul. Traite de savoir-vivre `a l'usage des jeunes generations. Paris: Gallimard, 1967