Spredningen

Monter 4. 1. etasje i Georg Sverdrups hus

«…min skjørtekant er nærmere den himmel dere aldri kommer til.»

Fru Johnsen. Tom. T. Hall (1968)

Plateselskap MAI

Mens man i Paris nærmet seg slutten på opprøret og avholdt en folkeavstemming om general de Gaulles mandat, var man i andre land med så ulike politiske virkeligheter som Norge og Spania i ferd med å skape organisasjoner, partier og bevegelser inspirert av de franske italienske, nord- og latinamerikanske studentbevegelsene.

I Spania brøt studentopprøret mot diktaturet ut på begynnelsen av 70-tallet ledet av organisasjoner som minnet om de som eksisterte under Paris-opprøret, men med de begrensninger som det å leve i et fascistisk diktatur satte.

I Norge var f.eks. motkulturen og ml-bevegelsen, Club 7 (1963-85) med sin kulturdynamiserende funksjon og Forsøksgymnaset (1967-2004) med sitt elevdemokrati og karakterfrihet eksempler på spredningen av ideene fra sekstiårene.

Plakater

 

Utstilte bøker

Caussà, Martí; Richard Martínez i Muntada. Historia de la Liga Comunista Revolucionaria: (1970-1991).

Førland, Tor Egil og Trine Rogg Korsvik (Red.). 1968. Opprør og motkultur på norsk. Oslo: Pax, 2006.

Førland, Tor Egil. Club 7. Oslo: Pax, 1998.

Rognlien, Jon. Den store ML-boka: norsk maoisme sett nedenfra. Oslo: Kagge forlag, 2009.

Sannucci, Corrado. Lotta Continua. Gli uomini dopo.

Winger, Cecilie og May-Irene Aasen. Da tenåringene tok makta: trettisju års opprør i fristaten Forsøksgym. Oslo: Forlaget Manifest, 2017.