Spansk i Norge og i verden

Kilde

Bokutstilling på HumSam-biblioteket, 20.-28. november 2017

1.etasje i Georg Sverdrups hus, Universitetet i Oslo

José María Izquierdo, Fagreferent i Romanske språk 

Anslagene over hvor mange språk det finnes i verden i dag varierer mellom ca. 6000 og 7500, bl.a. på grunn av problemene med å definere skillet mellom språk og dialekter. Det toneangivende registeret og forskningsprosjektet Ethnologue opererer (per 2013) med tallet 7105.

Imidlertid er fordelingen mellom språkene på verdensbasis svært ujevn: Nesten halvparten av Jordens befolkning benytter de fem vanligste språkene i verden (mandarin-kinesisk, spansk, engelsk, hindi og arabisk) som morsmål.

Utvider man antallet til 100 språk, dekker de bruken til ca. 95 % av dagens mennesker.

Spansk i Norge

"Introduksjonen av spansken i studieplaner verden over medfører økt popularitet og sosial aksept. Videregående skoler utgjør ryggraden til faget Spansk som fremmedspråk globalt."

Kilde: (Izquierdo 2007:2)

"Elevenes fagvalg på ungdomstrinnet er i stor grad styrt av skolenes tilbud, som siden innføringen av Kunnskapsløftet har vært dominert av trekløveret fransk, spansk og tysk."

Kilde

"Spansk er et stort verdensspråk og et populært fremmedspråk for landets ungdomsskole-elever. En rekke ungdomsskoler hadde tilbud om spansk allerede tidlig på 2000-tallet, men språket fikk sitt endelige gjennombrudd da alternativet praktisk prosjektarbeid ble av-skaffet med innføringen av Kunnskapsløftet."

Kilde

La oss se på noen fakta knyttet til spanskundervisning og til oversettelser fra spansk til norsk av litterære verk skrevet på spansk:

 

Spansk i verden

Spansk er et språk som i dag snakkes av om lag 567 millioner mennesker på jorden, det være som morsmål, annetspråk eller fremmedspråk. Som morsmål er spansk verdens nest største språk, og når det kommer til internasjonal kommunikasjon er spansk nummer to i verden, etter engelsk.

Noen språk har store befolkningsmasser med språket som morsmål. Eksempler på dette er mandarin, spansk, hindi og engelsken. Andre språk mangler denne befolkningsmassen, men har likeledes stor spredning globalt. Eksempler på slike språk er fransk, arabisk og portugisisk. Spansk er verdens nest største morsmålsspråk, kun slått av mandarin, som er morsmålet til over en milliard mennesker.

Spansk er det offisielle språket i 21 land: Argentina, Bolivia, Chile, Colombia, Costa Rica, Cuba, Den Dominikanske republikk, Ecuador, Ekvatorial-Guinea, El Salvador, Guatemala, Honduras, Mexico, Nicaragua, Panama, Paraguay, Peru, Puerto Rico, Spania, Uruguay og Venezuela.