Norsk språk

Allmenne databaser

NORA - Norwegian Open Research Archives Akademiske utgivelser ved norske fag- og forskningsbibliotek. Søk blant artikler, konferansebidrag, avhandlinger, m.m. 

Norart En indeks til norske og nordiske tidsskriftsartikler. Oppdateres av Nasjonalbiblioteket. 

Bibliografier

Bibliografi over målføresyntaktiske arbeid
videreføring av Oddvar Nes: Norsk dialektbibliografi (Oslo: Novus Forlag 1986)

Norsk stadnamnbibliografi
Terje Larsen

Navn som har tradisjon i en kultur som ikke skiller mellom fornavn og etternavn
Ivar Utne (Universitetet i Bergen)
 

Om språk og ord

Målprøver og talemål

Martin Kloster-Jensen om norsk tonelag:

Gamle og nye forskningsprosjekt

Publisert 27. sep. 2010 14:04 - Sist endret 16. okt. 2018 09:29