Norsk språk

Bibliografier

Bibliografi over målføresyntaktiske arbeid
videreføring av Oddvar Nes: Norsk dialektbibliografi (Oslo: Novus Forlag 1986)

Norsk stadnamnbibliografi
Terje Larsen

Navn som har tradisjon i en kultur som ikke skiller mellom fornavn og etternavn
Ivar Utne (Universitetet i Bergen)

Annet

Publisert 27. sep. 2010 14:04 - Sist endret 6. aug. 2018 11:37