Runer og runologi

Futhark - selvstendig vitenskapelig tidsskrift med base i Runearkivet ved Kulturhistorisk museum og Uppsala runforum

Samnordisk runetextdatabas - nedlastbar database

Nytt om runer - meldingsblad om runeforsking (Universitetet i Oslo)

Nytt om runer - bibliografi om runeforsking (Universitetet i Oslo)

Nordiskt runnamnslexikon 4. utgave fra 2002 (Lena Peterson, Uppsala universitet)

"Kyss meg! Runenes verden." (utstilling, Kulturhistorisk museum, Universitetet i Oslo)

Publisert 28. sep. 2010 14:08 - Sist endret 20. nov. 2018 09:00