Skandinaviske ordbøker på nettet

Allmennspråk

norsk

  • Bokmålsordboka
  • Nynorskordboka
  • Ordnett - UiO har i dagens avtale:
    Basispakken - obligatorisk (stor norsk ordbok inngår), Engelsk-norsk og norsk-engelsk stor ordbok, Nynorsk-engelsk ordbok, Engelsk-norsk og norsk-engelsk teknisk ordbok, Fremmedspråkpakken (tysk, fransk, spansk og italiensk inngår), Jusleksikon, Medisinpakken (Oxford Concise Medical Dictionary inngår), Svensk-norsk og norsk-svensk ordbok
  • NAOB - Det Norske Akademis Ordbok - basert på Norsk Riksmålsordbok
  • Ivar Aasen: Ordbog over det norske Folkesprog (Kristiania 1850)
    [Mange sider av dårlig kvalitet!] 

norrønt og islandsk

færøysk

dansk

svensk

annet

Fagspråk og terminologi

Pekersamlinger

allmennspråk og blanda

 fagspråk

Ymse

Publisert 27. sep. 2010 12:57 - Sist endret 26. apr. 2022 11:44