Skandinaviske språk

Bibliografier

Bibliographical database of Scandinavian syntax

Bibliografi over nordisk dialektsyntaks
Nordisk dialektsyntaks (ScanDiaSyn)

Nordisk grammatisk bibliografi
Svenska Akademiens Grammatik/Norsk referansegrammatikk (1999)
(full av mangler i den norske delen)

Special bibliographies compiled for GGSN

Annet

Publisert 27. sep. 2010 14:21 - Sist endret 6. aug. 2018 11:56