Svensk språk

bibliografier

Forskning om svenskt ordförråd 1800-2000. En bibliografisk översikt (November 2002)
Thorwald Lorentzon
ORDAT - Det svenska ordförrådets utveckling från artonhundra till tjugohundra
Ordat genom tiden 1800-2000
Göteborgs universitet

Finna - bibliografin över forskning i svenskan i Finland
Therese Leinonen (Svenska litteratursällskapet i Finland)
(førebels nettversjon Desember 1998

Annet

Publisert 27. sep. 2010 13:57 - Sist endret 3. mai 2016 14:08