Svensk språk

Allmenne bibliografier

LIBRIS En nettbasert nasjonal katalog for alt materiale ved svenske universitets- og forskningsbibliotek, og mange offentlige bibliotek. Inkl. referanser til bøker, tidsskrifter, artikler og anmeldelser m.m. Kungliga Biblioteket, Sveriges nationalbibliotek, er ansvarlig for tjenesten.  

SwePub Akademiske utgivelser ved svenske fag- og forskningsbibliotek. Søk blant artkler, konferansebidrag, avhandlinger, m.m. 

BTJ ArtikelSök En database for svenske avis- og tidsskriftsartikler. Drives av BTJ, et privat selskap og leverandør av medieprodukter og informasjonstjenester til universiteter og bibliotek i Sverige. Krever UiO-innlogging.

Bibliografier med historisk og geografisk fokus

Forskning om svenskt ordförråd 1800-2000. En bibliografisk översikt (November 2002)
Thorwald Lorentzon
ORDAT - Det svenska ordförrådets utveckling från artonhundra till tjugohundra
Ordat genom tiden 1800-2000
Göteborgs universitet

Finna - bibliografin över forskning i svenskan i Finland
 

Oppslagsverk

Sveriges medeltida personnamn (Uppsala universitet)

Institusjoner

Institutet för språk och folkminnen (Uppsala universitet)

Språkdata
(lexikologi och språkvetenskaplig databehandling)
Institutionen för svenska språket, Göteborgs universitet

Prosjekter

Samtalsspråkets grammatik (universitetene i Göteborg, Linköping, Helsingfors og Uppsala)

Publisert 27. sep. 2010 13:57 - Sist endret 13. mars 2019 15:14