Nordisk / skandinavisk språk og litteratur i biblioteket

Åpne samlinger

Alle bøkene i de åpne samlingene er stilt opp etter Deweys desimalsystem .

Bøkene om språk (med Deweykodene 439.5*) står i tredje etasje, lengst nederst (sør) og til høyre (vest).

Ett unntak er sosiolingvistikk ( Dewey-nummer 306.44* ), som er stilt opp sammen med sosiologi i annen etasje, rett under de andre språkbøkene.

Bøker for tekst- og retorikkinteresserte står litt rundt omkring og med ulike Deweykoder.

Bøkene om litteratur (med Deweykodene 839.5*) står i tredje etasje, lengst øverst (nord) og til venstre (vest).

De skjønnlitterære bøkene, primærlitteraturen (også med Deweykodene 839.5*), står i underetasjen i rom U372. Aller innerst. (Åpent for alle.)

 

I de åpne samlingene står det som ble flyttet til Blindern fra det gamle biblioteksbygget på Drammensvegen, og de bøkene som alt var på Blindern fra før av. For lingvistikk vil det si HF-bøker i de fleste tilfelle. Vær oppmerksom på to ting: De aller fleste av bøkene fra Drammensvegen som var norske, eller handlet om norske emner, står der fortsatt og heter Nasjonalbibliotek. NBO i Oria. Svært mange bøker fra HF-instituttene kom aldri til UHS. Enten ble de holdt tilbake som "håndbibliotek" på instituttene, eller så har de forsvunnet på underfundig vis oppigjennom åra. Og av de bøkene som nådde fram til UHS, er det mange bøker som vi ikke har hatt råd til å omklassifisere, slik at de kan stilles opp i de åpne samlingene. Det gjelder særskilt bøker om språk.

Halvåpne samlinger

De halvåpne samlingene kalles halvåpne fordi ikke alle har adgang til dem. Hvis du er hovedfagsstudent eller ansatt ved Universitetet i Oslo, kan du bruke kortet ditt for å komme inn. Andre slipper ikke inn. For dem er de halvåpne samlingene i praksis lukka, og de må be om magasinlån på vanlig måte.

 

I de halvåpne samlingene står den delen av bøkene som vi ikke har hatt råd til å omklassifisere. Siden de er merket og oppstilt på den måten, kan vi ikke bare sette dem rett inn blant Dewey-bøkene...

De halvåpne samlingene finner du i K11, det vil si det magasinet som ligger i kjelleren, K, nederst mot sør. Det er bare en måte å komme dit på for dem som ikke er ansatt ved biblioteket: Ved å gå ned søndre trapp, opprinnelig en tjenestetrapp, som en kan komme til ved å gå inn ei dør rett overfor tidsskriftene i første etasje. Dørlåsen der virker for hovedfagsstudenter og ansatte ved Universitetet i Oslo.

Lukka samlinger

Ser du at ei bok har Mag312, Mag313, osv. som en del av oppstillingssignaturen sin, betyr det at den står i et lukka magasin. Vil du kikke i ei slik bok, må du be om magasinlån på vanlig måte.Bruk bestillingsknappen i Oria.

Publisert 21. sep. 2010 12:24 - Sist endret 10. okt. 2016 11:18