Dewey-numre for nordiske / skandinavisk språk


skandinaviske språk og urnordisk 439.5
språklig kommunikasjon, pragmatikkleksikologi, fagspråk og terminologi 439.5014
tekstlingvistikk, diskursteori, semiotikk, samtaleanalyse og språkbruksanalyse 439.50141
semantikk 439.50143
runer, paleografi og innskrifter, 439.50411
fonetikk og fonologi 439.50415
trykk, prosodi og intonasjon 439.50416
etymologi og navn 439.5042
lånord og trekk fra andre språk 439.50424
leksikografi 439.5043028
syntaks, morfologi, orddanning og typologi 439.5045
dialektologi og variasjon, skjulespråk og slang 439.5047
normativ og anvendt språkvitenskap 439.5048
tolking og oversettelse 439.504802
lærebøker mellom eller til skandinaviske språk 439.50482
kontrastiv grammatikk 439.504824
kongresser 439.506
språkundervisning 439.507
språkhistorie 439.509
biografier 439.5092

norrønt språk (norsk og islandsk før 1500) 439.6
språklig kommunikasjon, pragmatikk ,leksikologi, fagspråk og terminologi 439.6014
tekstlingvistikk, diskursteori, semiotikk, samtaleanalyse og språkbruksanalyse 439.60141
semantikk 439.60143
kongresser 439.606
språkhistorie 439.609
paleografi og innskrifter 439.611
fonetikk og fonologi 439.615
trykk, prosodi og intonasjon 439.616
etymologi og navn 439.62
lånord og trekk fra andre språk 439.624
leksikografi 439.63028
syntaks, morfologi, orddanning og typologi 439.65
dialektologi og variasjon, skjulespråk og slang 439.67
oversettelse 439.6802

islandsk språk etter 1500 439.5
språklig kommunikasjon, pragmatikk, leksikologi, fagspråk og terminologi 439.69014
tekstlingvistikk, diskursteori, semiotikk,  
samtaleanalyse og språkbruksanalyse 439.690141
semantikk 439.690143
datalingvistikk 439.690285
kongresser 439.6906
språkhistorie 439.6909
fonetikk og fonologi 439.6915
trykk, prosodi og intonasjon 439.6916
etymologi og navn 439.692
lånord og trekk fra andre språk 439.6924
leksikografi 439.693028
syntaks, morfologi, orddanning og typologi 439.695
dialektologi og variasjon, skjulespråk og slang 439.697
normativ og anvendt språkvitenskap 439.698
tolking og oversettelse 439.69802
lærebøker 439.6982
kontrastiv grammatikk, lærebøker for utlendinger 439.69824
lesebøker 439.6986

færøysk språk etter 1500 439.5
språklig kommunikasjon, pragmatikk ,leksikologi, fagspråk og terminologi 439.699014
tekstlingvistikk, diskursteori, semiotikk ,samtaleanalyse og språkbruksanalyse 439.6990141
semantikk 439.6990143
kongresser 439.69906
språkhistorie 439.69909
fonetikk og fonologi 439.69915
trykk, prosodi og intonasjon 439.69916
etymologi og navn 439.6992
lånord og trekk fra andre språk 439.69924
leksikografi 439.6993028
syntaks, morfologi, orddanning og typologi 439.6995
dialektologi og variasjon, skjulespråk og slang 439.6997
normativ og anvendt språkvitenskap 439.6998
tolking og oversettelse 439.699802
lærebøker 439.69982
kontrastiv grammatikk, lærebøker for utlendinger 439.69824
lesebøker 439.69986

norn (norrønt språk på Orknøyene etter 1500) 439.6Norn

svensk språk 439.7
språklig kommunikasjon, pragmatikk, leksikologi, fagspråk og terminologi 439.7014
tekstlingvistikk, diskursteori, semiotikk, samtaleanalyse og språkbruksanalyse 439.70141
semantikk 439.70143
datalingvistikk 439.70285
kongresser 439.706
språkundervisning 439.707
språkhistorie 439.709
fonetikk og fonologi 439.715
rettskrivning (beskrivende) 439.7152
trykk, prosodi og intonasjon 439.716
etymologi og navn 439.72
lånord og trekk fra andre språk 439.724
leksikografi 439.73028
syntaks, morfologi, orddanning og typologi 439.75
dialektologi og variasjon, skjulespråk og slang 439.77
normativ og anvendt språkvitenskap 439.78
tolking og oversettelse 439.7802
lærebøker 439.782
kontrastiv grammatikk, lærebøker for utlendinger 439.7824
lesebøker 439.786

dansk språk 439.81
språklig kommunikasjon, pragmatikk, leksikologi, fagspråk og terminologi 439.81014
tekstlingvistikk, diskursteori, semiotikk, samtaleanalyse og språkbruksanalyse 439.810141
semantikk 439.810143
datalingvistikk 439.810285
kongresser 439.8106
språkundervisning 439.8107
språkhistorie 439.8109
fonetikk og fonologi 439.8115
rettskrivning (beskrivende) 439.81152
trykk, prosodi og intonasjon 439.8116
etymologi og navn 439.812
lånord og trekk fra andre språk 439.8124
leksikografi 439.813028
syntaks, morfologi, orddanning og typologi 439.815
dialektologi og variasjon, skjulespråk og slang 439.817
normativ og anvendt språkvitenskap 439.818
tolking og oversettelse 439.81802
lærebøker 439.8182
kontrastiv grammatikk, lærebøker for utlendinger 439.81824
lesebøker 439.8186

norsk språk etter 1500 439.82
språklig kommunikasjon, pragmatikk  
leksikologi, fagspråk og terminologi 439.82014
tekstlingvistikk, diskursteori, semiotikk,  
samtaleanalyse og språkbruksanalyse 439.820141
semantikk 439.820143
datalingvistikk 439.820285
kongresser 439.8206
språkundervisning 439.8207
fagdidaktikk i den videregående skolen 439.82071
språkhistorie 439.8209
fonetikk og fonologi 439.8215
rettskrivning (beskrivende) 439.82152
trykk, prosodi og intonasjon 439.8216
etymologi og navn 439.822
lånord og trekk fra andre språk 439.8224
leksikografi 439.823028
syntaks, morfologi, orddanning og typologi 439.825
dialektologi og variasjon, skjulespråk og slang 439.827
   Østlandet 439.8272
   Oslo 439.82721
   Akershus 439.82722
   Østfold 439.82723
   Hedmark 439.82724
   Oppland 439.82725
   Buskerud 439.82726
   Vestfold 439.82727
   Telemark 439.82728
   Sørlandet og Vestlandet 439.8273
   Aust-Agder 439.82731
   Vest-Agder 439.82732
   Rogaland 439.82734
   Hordaland 439.82736
   Sogn og Fjordane 439.82738
   Møre og Romsdal 439.82739
   Trøndelag 439.8274
   Sør-Trøndelag 439.82741
   Nord-Trøndelag 439.82742
   Nord-Norge 439.82743
   Nordland 439.82744
   Troms 439.82745
   Finnmark 439.82746
norsk utenfor Norge 439.8279
normativ og anvendt språkvitenskap 439.828
tolking og oversettelse 439.82802
lærebøker 439.8282
kontrastiv grammatikk, lærebøker for utlendinger 439.82824
lesebøker 439.8286
språkstrid og målsak 439.829

Publisert 10. okt. 2016 11:06 - Sist endret 10. okt. 2016 11:07