Deweys desimalsystem

for klassifisering av litteratur p� skandinaviske spr�k

V�r oppmerksom p� at etter Dewey klassifiseres alle tekster etter originalspr�ket.
Det betyr at alle engelske oversettelser av Henrik Ibsens verk ogs� er merka 839.82 (norsk litteratur), og at alle norske oversettelser av Astrid Lindgrens verk er merka 839.7 (svensk litteratur).

skandinavisk litteratur

tekster (skj�nnlitter�re verk)             839.5

oppslagsverk                      839.503
lyrikk : antologier                   839.5041008
lyrikk : litteraturhistorie               839.5041009
dramatikk : litteraturhistorie             839.5042009
romaner og noveller : litteraturhistorie        839.5043009
konferanser                       839.506
museer                         839.5074
antologier                       839.508
litteraturhistorie                   839.509

norr�n litteratur

tekster (skj�nnlitter�re verk)             839.6

oppslagsverk                      839.603
antologier                       839.608
litteraturhistorie                   839.609
lyrikk : antologier                   839.61008
lyrikk : litteraturhistorie               839.61009
fortellinger : antologier                839.63008
forfattere og enkeltverk                839.68

islandsk litteratur etter 1500

 

tekster (skj�nnlitter�re verk)             839.69

oppslagsverk                      839.6903
antologier                       839.6908
litteraturhistorie                   839.6909
lyrikk : antologier                   839.691008
lyrikk : litteraturhistorie               839.691009
dramatikk : litteraturhistorie             839.692009
noveller, fortellinger : antologier           839.693008
noveller, fortellinger : litteraturhistorie       839.693009
brev : antologier                    839.696008
forfattere og enkeltverk 839.698 sitatsamlinger     839.698008

f�r�ysk litteratur etter 1500

tekster (skj�nnlitter�re verk)             839.699

oppslagsverk                      839.69903
antologier                       839.69908
litteraturhistorie                   839.69909
forfattere                       839.6998
     

svensk litteratur

tekster (skj�nnlitter�re verk)             839.7

oppslagsverk                      839.703
antologier                       839.708
litteraturhistorie                   839.709
lyrikk : antologier                   839.71008
lyrikk : litteraturhistorie               839.71009
dramatikk : litteraturhistorie             839.72009
noveller, fortellinger : antologier           839.73008
noveller, fortellinger : litteraturhistorie       839.73009
brev og essay : antologier               839.74008
brev og essay : litteraturhistorie           839.74009
forfattere og enkeltverk                839.78
sitatsamlinger                     839.78008
epigram : litteraturhistorie              839.78009
     

dansk og norsk litteratur

 

litteraturhistorie                   839.80409
lyrikk : antologier                   839.8041008

dansk litteratur

tekster (skj�nnlitter�re verk)             839.81

oppslagsverk                      839.8103
fagdidaktikk (videreg�ende skole)            839.81071
antologier                       839.8108
litteraturhistorie                   839.8109
lyrikk : antologier                   839.811008
lyrikk : litteraturhistorie               839.811009
dramatikk : litteraturhistorie             839.812009
noveller, fortellinger : antologier           839.813008
noveller, fortellinger : litteraturhistorie       839.813009
essay : antologier                   839.814008
essay : litteraturhistorie               839.814009
brev : antologier                    839.816008
brev : litteraturhistorie                839.816009
forfattere og enkeltverk                839.818
sitatsamlinger                     839.818008
epigram : litteraturhistorie              839.818009

norsk litteratur etter 1500

 

tekster (skj�nnlitter�re verk)             839.82

ymse                          839.8202
oppslagsverk                      839.8203
m�ter og foreninger                   839.8206
fagdidaktikk (videreg�ende skole)            839.82071
premier og priser                    839.82079
antologier                       839.8208
litteraturhistorie                   839.8209
lyrikk : antologier                   839.821008
lyrikk : litteraturhistorie               839.821009
dramatikk : antologier                 839.822008
dramatikk : litteraturhistorie             839.822009
noveller og fortellinger : antologier          839.823008
noveller og fortellinger : litteraturhistorie      839.823009
essay : antologier                   839.824008
essay : litteraturhistorie               839.824009
taler : antologier                   839.825008
brev : antologier                    839.826008
brev : litteraturhistorie                839.826009
satire og humor : antologier              839.827008
satire og humor : litteraturhistorie          839.827009
forfattere og enkeltverk                839.828
sitatsamlinger                     839.828008