Hva er et "h�ndbibliotek"?

Av de opprinnelige instituttsamlingene (b�kene p� hovedfagslesesalene) p� HF beholdt instituttene et utvalg, som opptrer som "h�ndbibliotek" i BIBSYS:

      UHS - UiO/HF    H�ndbibl. LEKS V 30 St     (Ikke tilgjengelig)     51ka5053

Slik det st�r, kan en ikke f� fatt i disse b�kene gjenom UHS. De er ikke tilgjengelige for alle som ikke arbeider ved instituttene. (I dette tilfelle Avdeling for leksikografi og m�lf�revitenskap ved Institutt for nordistikk og litteraturvitenskap.)

B�kene i h�ndbibliotekene administreres av instituttene, og tanken var at de skulle v�re nettopp det, h�ndb�ker, som en kunne gj�re oppslag i p� lesesalen.

Noen av h�ndb�kene utgj�r deler av l�ste spesialsamlinger p� HF.