Nordisk språk og litteratur

Søk i fagbibliografier

Norart - Norske og nordiske tidsskriftartikler
Like viktig for språk som for litteratur. Omfatter nærmere 500 norske tidsskrifter fra de siste 30 åra - enkelte fra lenger tilbake.

BTJ Artikelsök - svensk artikkelbase

bibliotek.dk - inkluderer dansk artikkelbase

Søk i flere fagbibliografier innen språk og litteratur for de enkelte nordiske land.

MLA - Modern Language Association International Bibliography
Inneholder referanser til bøker, bokkapitler og tidsskriftartikler innen litteratur, språk, lingvistikk og folkloristikk.

Humanities Index
Bibliografisk database med referanser og siteringer fra engelskspråklige, vitenskapelige tidsskrifter innen bl.a litteratur, litteraturkritikk, folkloristikk, film, filosofi m.m.

Boksøk

Oria - katalog over bøker, tidsskrifter og artikler ved universitets- og høyskolebiblioteker i Norge og ellers. 

Hvor finner jeg bøker innen nordisk språk og litteratur i biblioteket?

Emnesøk

Dewey emneregister

HUMORD - reserverte søkeord i humaniora

Nye bøker i nordisk ved HumSam-biblioteket

 

 

 

Søk & Skriv er et samarbeid mellom bibliotekene ved Høgskolen i Bergen, Norges Handelshøyskole, Universitetet i Bergen og Universitetet i Oslo, og Akademisk skriving ved Institutt for filosofi og førstesemesterstudier, Universitetet i Bergen.

 

Kurs

Bibliotektjenester og litteratursøk for NOR4430

Veiledning for enkeltpersoner eller grupper når det måtte passe.

Tilgang hjemmefra

tilgang til bibliotekressurser når du ikke er på UiOs nettverk.

Send innkjøpsforslag

Dette går til innkjøpsavdelinga ved UHS.

 

Andre relevante fagsider