English version of this page

Fagside for nordisk språk og litteratur

 

Finn bøker, artikler, tidsskrifter m.m.

 

Kontakt

Bilde av Anne SæbøAnne Sæbø

Fagansvarlig for nordisk språk og litteratur og medievitenskap
HumSam-biblioteket


Bestill veiledning med fagansvarlig

Søk i fagbibliografier

Littforsk - Bibliografi over norsk litteraturforskning En database med referanser til norsk forskningslitteratur (bøker, avhandlinger og artikler m.m.) innen litteraturkritikk og litteraturteori. Oppdateres av Nasjonalbiblioket. 

DLB - Dansk litteraturhistorisk bibliografi En database med referanser til bøker og artikler innen dansk litteraturvitenskap og litteraturhistorie. Oppdateres av Det Kongelige Bibliotek.

Svensk litteraturvetenskaplig bibliografi En database med referanser til bøker og artikler innen svensk litteraturvitenskap og litteraturhistorie. Utviklet av Uppsala universitetsbibliotek, inngår nå i den nasjonale katalogen LIBRIS.

MLA - Modern Language Association International Bibliography
En indeks over forskningslitteratur (bøker og artikler) innen språk, litteratur, lingvistikk og folkloristikk. Drives av MLA.

Se flere fagbibliografier i nordisk språkvitenskap og litteraturvitenskap sortert under de enkelte lands SPRÅK og LITTERATUR.

Nye bøker i nordisk ved HumSam-biblioteket

Boksøk

 

Emnesøk

Søk etter litteratur om ulike emner med utgangspunkt i emneordslister:

Ordbøker og andre referanseressurser

Kurs

Bibliotektjenester og litteratursøk for NOR4430 - Faghistorie og forskningspraksis i nordisk litteraturvitenskap

Bibliotektjenester og litteratursøk for NOR3090 - Bacheloroppgave i nordisk

Resepsjonssøk for NOR4314 - Litteraturkritikk 

Veiledning for enkeltpersoner eller grupper når det måtte passe.

Innkjøpsforslag

Send innkjøpsforslag. Dette går til innkjøpsavdelinga ved UHS.

Tilgang hjemmefra

Få tilgang til bibliotekressurser når du ikke er på UiOs nettverk.


Søking, referering og skrivetips


UiOs akademiske skrivesenter


Norges historie, fra steinalderen til i dag


Det du trenger for å få din PhD on trackAlt du trenger for å komme dit du vil med forskningen din