Plassering av slaviske og baltiske samlinger i biblioteket

  • Åpen samling i 3. etasje

Slaviske og baltiske bøker innen språk og litteratur står hovedsakelig i 3. etasje med Dewey-klassifikasjon 491.7-491.93 (språk) og 891.7-891.93 (litteratur). Ordbøker står i egen Ordboksamling (Ordb.). Bibliografier og oppslagsverk står i Referansesamlingen (Ref3). Ordbøker og referanselitteratur er ikke til utlån.

 

  • Skjønnlitteratur - "S-Litt" - i U372

Det aller meste av skjønnlitteraturen står i "S-Litt"-magasinet i Underetasjen (U372). Dette magasinet er åpent for alle.

 

  • Magasin K311 i kjelleretasjen

Her står de delene av HFs instituttsamlinger, som ikke er omklassifisert og plassert i de åpne Dewey-samlingene.

 

  • Lukkete magasiner - Mag312, Mag313, Mag314 og Mag315

Her står diverse samlinger som ble flyttet med fra UB på Drammensveien. Bøkene må bestilles for fremhenting.

 

  • Tidsskrifter (i Oria merket "Tids")

I 1. etasje står siste årgang av tidsskrifter. Tidligere årganger fra 1980- (og av og til lenger tilbake) står i Underetasjen (alfabetisk oppstilling). Eldre årganger, som ikke står i åpent magasin, må bestilles for fremhenting. Tidsskrifter er ikke til utlån.

 


 

Publisert 21. sep. 2010 12:29 - Sist endret 13. sep. 2018 13:59