Boklansering: Design for, med og av brukere av Tone Bratteteig

Velkommen til lansering av boken: Design for, med og av brukere - Å inkludere brukere i design av informasjonssystemer av Tone Bratteteig (UiO) på Informatikkbiblioteket tirsdag 23. november!

Bilde av bokens forside

Hvordan kan designere vite at de lager noe som folk vil ha? Hvordan kan designere sikre seg at brukerne forstår hvordan det de designer, kan brukes? Hva er egentlig design, og hvordan kan brukere delta i designarbeid?

Denne boken svarer på disse spørsmålene gjennom å beskrive og forklare hva «design for, med og av brukere» er, og hvordan denne tilnærmingen til design kan praktiseres. Det å inkludere brukere i designarbeidet slik at de kan være med på å bestemme sluttresultatet, har lange røtter i Norge og er nedfelt i lovverket.

Boken gir innblikk i teorier og begreper man bruker for å forstå design for, med og av brukere, og hva denne tilnærmingen består i. Den beskriver også metoder og teknikker man kan bruke for å legge til rette for brukermedvirkning i design. Boken inneholder eksempler fra forskning og gir også grunnlag for videre studier i faget.

Målgruppen for denne boken er designstudenter generelt og IT-studenter som systemdesignere spesielt.

Forfatter Tone Bratteteig presenterer innholdet fra boken og har med seg representanter som vil belyse boken fra sine perspektiver.

Det blir enkel servering, og alle interesserte er velkomne!

Arrangementet vil også bli livestrømmet her:

https://www.youtube.com/watch?v=YC1DAmZ5vGs
Publisert 16. nov. 2021 09:43 - Sist endret 22. nov. 2021 14:00