Bokprat : «Kvinder med Begavelse for Lægevirksomhed»

Kom og høyr lege og forfattar Cecilie Arentz-Hansen fortelje om si nye bok «Kvinder med Begavelse for Lægevirksomhed» : Norges første kvinnelige leger, og tiden de virket i. Kven var eigentleg desse kvinnelege pionerane?

Bokprat : «Kvinder med Begavelse for Lægevirksomhed»

«Kvinder med Begavelse for Lægevirksomhed» : Norges første kvinnelige leger, og tiden de virket i. Foto frå bokomslaget.

Velkommen til bokprat

Forfattar Cecilie Arentz-Hansen fortel om boka «Kvinder med Begavelse for Lægevirksomhed» : Norges første kvinnelige leger, og tiden de virket i.

Kaffi, te og grøn snaks

Vi serverer kaffi, te og grøn snaks.

Boksal og boksignering

Etter bokpraten blir det mogleg å kjøpe boka og få den signert av forfattaren.

Om boka

Bilde av Cecilie Arentz-Hansen
Cecilie Arentz-Hansen.
Foto: Ida Fiskaa

«Kvinder med Begavelse for Lægevirksomhed» er historia om dei fyrste kvinnelege legane i Noreg og deira kamp for retten til å utdanne seg.

Sigeren på legefeltet fekk store konsekvensar for likestillinga mellom kjønna i det unge Noreg. Ikkje minst viser historia korleis dette i neste omgang kom heile samfunnet til gode. Legetilbodet for, og forskinga rundt, kvinner og barn vart dramatisk forbetra med deira deltaking. Slik sett er dette ikkje berre medisinhistorie, men ei forteljing om då Noreg vart ein moderne nasjon.

[Omtale frå forlaget].

Om forfattaren

Cecilie Arentz-Hansen (f. 1963) er spesialist i psykiatri og overlege på Oslo universitetssykehus. Tidlegare var ho spesialist i allmennmedisin og arbeida som fastlege. Ho har gitt ut fleire bøker.

[Omtale frå forlaget].

Arrangementet er gratis og ope for alle!

Arrangementet på Facebook

Publisert 27. feb. 2019 13:15 - Sist endra 10. sep. 2020 17:02