Manglende moderasjon – en ny trussel mot folkehelsen?

Fraværet av bærekraft-tenkning har ført til at utnyttelsen av naturressurser er blitt vår tids største trussel mot folkehelsen.

Foto av skog og natur i forgrunnen, kraftverk og mye røyk i bakgrunnen.

Illustrasjonsfoto: Colourbox.com

Det er hevet over tvil at menneskers utnyttelse av naturressurser de siste 100-150 år har hatt en voldsomt positiv effekt på nesten alle globale helseutfordringer. Men paradoksalt har fraværet av bærekraft-tenkning samtidig ført til at denne utnyttelsen er blitt vår tids største trussel mot menneskers helse.

Hvorfor og hvordan dette nye folkehelse-landskapet krever omstillinger, både i måten vi sameksisterer med våre naturlige omgivelser på, men også i hvordan vi tilnærmer oss komplekse utfordringer, er tema for dagens foredrag og diskusjon.

Ernst Kristian Rødland er utdannet lege og har i mange år arbeidet ved Rikshospitalet, Lovisenberg sykehus og høyskole, A-hus og Ullevål sykehus. Han er i dag spesialist i infeksjonsmedisin og er ansatt som overlege ved Folkehelseinstituttet og 1. amanuensis ved Centre for Sustainable Healthcare Education (SHE). Han forsker på antibiotikaresistens som global utfordring. 

Martin S. Aagaard er tredjeårs medisinstudent fra Oslo. Han er tidligere leder og nåværende nestleder i Legestudentenes Rusopplysning Oslo (LRO). Han arbeider i studentteamet i SHE og sitter i arbeidsgruppen Studenter for Kloke Valg (SKV) som utarbeider et studentprogram for å redusere medisinsk overaktivitet.

Gratis inngang. Enkel servering.

Arrangementet er i en serie om bærekraft og helserelaterte tema, og er et samarbeid mellom UB og SHE.

Publisert 21. apr. 2022 14:52 - Sist endret 26. apr. 2022 09:39