BIO-torsdag: Immunterapi mot kreft - hva, hvordan og hvorfor?

Foredrag ved Else Marit Inderberg, Oslo universitetssykehus

Immunterapi mot kreft er en generell betegnelse som definerer alle terapier som påvirker immunforsvaret til å gjenkjenne og ødelegge kreftceller. Disse har i de siste årene gitt oppsiktsvekkende kliniske resultater, som på kort tid har endret behandlingsparadigmer og utvidet de terapeutiske mulighetene for kreftpatienter. Fordelen med en behandling via immunsystemet er at det har svært spesifikt virkningsområde og derfor gir mindre skade på normalt vev enn f.eks. cellegift, og at immunsystemet har hukommelse.

I løpet av forrige århundre ble det påvist at immunforsvaret spiller en viktig beskyttende rolle med tanke på kreft, men i samspillet mellom immunforsvaret og en utviklende tumor er det både positive og negative påvirkninger som har konsekvenser for sykdomsutfallet. Denne prosessen kalles «cancer immunoediting» og kan resultere i fullstendig eliminering av svulster, men også i at svulsten undertrykker immunsystemet og fortsetter å vokse (immune escape). Målet med immunterapien er å styrke immunforsvarets beskyttende effekt, og forståelsen av disse komplekse interaksjonene og deres virkningsmekanismer er derfor avgjørende for at de terapeutiske strategiene skal lykkes.

En av de nyere immunterapiformene som har hatt stor suksess, spesielt innen leukemi, er celleterapi hvor pasientens egne immunceller modifiseres til å uttrykke en reseptor (CAR)  som gjør at de gjenkjenner og dreper kreftceller. Denne terapien er nå godkjent til klinisk bruk i USA og blir også testet ut i Norge. En del av foredraget vil handle om hvordan CAR-terapi fungerer og hvorfor de kliniske resultatene er så lovende, samt noen utfordringer og potensielle bivirkninger som kan forekomme ved denne type behandling

Arrangementet sendes direkte

BIO-torsdag

Hver siste torsdag i måneden vil profilerte forskere innen biologi ved UiO fortelle om sin forskning og om det nyeste innen sitt forskningsfelt. BIO-torsdagene er en fin anledning til å lære mer om forsknings innen biologi og møte kolleger. Det blir enkel servering.

Foredraget er åpent for alle, velkommen!

 


Vil du motta nyhetsbrev fra Realfagsbiblioteket?

 

Emneord: Science Debate
Publisert 10. jan. 2018 15:03 - Sist endret 16. nov. 2020 11:22