BIO-torsdag: Hvordan lagres langtidsminner?

Foredrag ved Elise Holter Thompson, stipendiat ved seksjon for fysiologi og cellebiologi.

Vår evne til å bevare minner over lang tid og gjerne livet ut er en grunnleggende egenskap, men det har vært et mysterium hvordan dette er mulig. Flere hypoteser har vært lansert for hvordan minner lagres over tid, og til nå har de fleste studier fokusert på hva som skjer inne i nervecellene.

Ved Centre for Integrative Neuroplasticity (CINPLA) har det nå blitt påvist at strukturer på utsiden av hjernecellene er avgjørende for langtidsminner. Strukturen heter perinevrale nett og er en spesialisert form for ekstracellulær matriks som kun finnes i det sentrale nervesystemet, og som pakker rundt nervecellene.  Når perinevrale nett brytes ned forsvinner langtidsminnene.

Vi viser at denne effekten er spesifikk for fasen der langtidsminnet skal hentes frem, ettersom minnet ikke ble påvirket i tilfeller hvor de perinevrale nettene ble fjernet før læring. I tillegg til observert effekt på rotters adferd under minnefremhenting, ble innvirkningen på minnet reflektert i hjerneaktivitet målt hos rotter med og uten perinevrale nett. Basert på disse funnene, og annen kunnskap om de perinevrale nettene, fremlegger vi at nettene er kritiske for å stabilisere nevrale nettverk som er ansvarlige for minner.

Arrangementet sendes direkte

BIO-torsdag

Hver siste torsdag i måneden vil profilerte forskere innen biologi ved UiO fortelle om sin forskning og om det nyeste innen sitt forskningsfelt. BIO-torsdagene er en fin anledning til å lære mer om forsknings innen biologi og møte kolleger. Det blir enkel servering.

Foredraget er åpent for alle, velkommen!

 


Vil du motta nyhetsbrev fra Realfagsbiblioteket?

 

Emneord: Science Debate
Publisert 16. feb. 2018 12:33 - Sist endret 16. nov. 2020 11:22