Utstillingsåpning: Professor Bonnevies arkiv

Kristine Bonnevie (1872-1948) tilhørte arvelighetsforskningens internasjonale elite. Hennes karriere sammenfalt med den vitenskapelige rasetenkningens og rasehygienens storhetstid. 

Utstillingen viser deler av Bonnevies særtrykkssamling, og kildemateriale etter hennes forskning på fingeravtrykk, genetikk og rase. Den reiser spørsmål om relasjonene mellom rasetenkning, rasehygiene og vitenskap.  

Program for utstillingsåpningen:  

15:00 Mingling og servering av drikke
15:15 Foredrag på scenen
15:35 Snorklipping omvisning i utstillingen ved utstillingskurator Jon Kyllingstad

Kristine Bonnevie bidro i den internasjonale forskningsfronten da den mendelske genetikken hadde sitt gjennombrudd ved inngangen til forrige århundre. Genetikkens framvekst som en egen vitenskap var imidlertid sammenvevd med eugenikkens - rasehygienens - oppkomst. Ledende genetikere rangerte mennesker i et verdihierarki og gikk inn for å forbedre menneskeheten ved å hindre genetisk «mindreverdige» fra å få barn. Professor Bonnevies arkiv belyser hvordan Bonnevie – og det norske og internasjonale vitenskapelige miljøet – forholdt seg til samtidas eugeniske og rasebiologiske tankegods. 

Det er første gang disse sidene ved hennes forskning drøftes i utstillingsform. Målet er ikke å felle en moralsk dom over fortiden. Målet er å invitere til refleksjon over hvordan vitenskapen var - og alltid er - innvevd i komplekse relasjoner til samfunnet. 

Utstillingen knytter an til Teknisk museums utstilling FOLK: fra rasetyper til DNA-sekvenser.

 


Vil du motta nyhetsbrev fra Realfagsbiblioteket?

Emneord: Science Debate, kvinner, realfag
Publisert 23. apr. 2018 10:00 - Sist endret 10. sep. 2020 17:02