MNKOM-lønsj: Norske interesser - om presset på lakseforskningen

Simen Sætre og Kjetil Østli kommer til MNKOM-lønsj for å fortelle om hva de oppdaget da de begynte å grave i den norske laks- og sjømatindustrien.

Norge er en sjømatnasjon. Historisk har arter som skrei/torsk, sild, ørret og villaks vært viktig for landet vårt. Nå satser Norge på oppdrettslaksen. Den er hva vi skal leve av etter oljen, heter det i festtaler. En mye sitert rapport sier at sjømatindustrien kan femdobles innen 2050.

Hva skjer når forskning gjør funn som kan bremse veksten? Og hva skjer når forskere finner hvordan sjømatindustrien påvirker andre arter og forringer miljøet rundt?

Sætre og Østli snakker om hvordan de jobbet med sin artikkelserie “Mørke motkrefter” i Morgenbladet og Harvest, et nettmagasin om natur. De forteller om hvilke temaer de har tatt for seg, om reaksjonene og veien videre.

Arrangementet vil bli streamet

MNKOM

MNKOM er et tverrfaglig emne på Det matematisk-naturvitenskapelige fakultetet (MN) ved UiO. Hvert vårsemester har vi gleden av å gjøre engasjerte bachelor- og masterstudenter til forskningsformidlere.

Som en del av emnet skal MNKOM-studentene skrive populærvitenskap, leksikonartikkel og kronikk, samt holde et foredrag. Følg MNKOM på Facebook for oppdateringer underveis. Fire ganger i semesteret inviterer vi til MNKOM-lønsj i foajeen i Realfagsbiblioteket. Velkommen til faglig påfyll!  

Receive newsletters from the Science Library

Emneord: formidling, Forskningskommunikasjon, debatt
Publisert 30. apr. 2018 13:35 - Sist endret 14. sep. 2020 11:46