Ozonforurensning - hvilken innvirkning har den på klima og matproduksjon?

Hva er konsekvensene av ozonforurensning, hvordan dannes ozon og hvordan fordeles den i atmosfæren? 

Ozonlaget oppe i stratosfæren beskytter oss mot farlige UV-stråler, men her nede ved bakken er ozon en veldig skadelig gass. Planter tar opp ozon fra lufta gjennom bladene og skades innvendig. Dette har store konsekvenser for matproduksjonen, og det er beregnet at ozon fører til store tap i landbruket over hele verden. Som eksempler er tapene for de viktige matplantene soyabønne og hvete på henholdsvis 12,4 % og 7,1 % globalt.

Kom og hør mer om konsekvensene av ozonforurensning, hvordan ozon dannes og hvordan den fordeles i atmosfæren. Temaene studeres her på UiO innen fagene biologi, atmosfærekjemi og meteorologi, og det vil være innlegg ved Ane Vollsnes, Aud B. Eriksen, Frode Stordal, Terje Koren Berntsen, Stefanie Falk og Anders Bryn. Etter foredragene er dere velkommen til å være med ned til vår egen ozonhage, hvor man med egne øyne kan se skadene ozonet påfører plantene.

Vi serverer kaffe og frukt.
 

Arrangementet sendes direkte

 


Vil du motta nyhetsbrev fra Realfagsbiblioteket?

 

Emneord: Science Debate
Publisert 17. aug. 2018 14:52 - Sist endret 16. nov. 2020 11:22