BIO-torsdag: Artsbestemmelse i soppslekten Helvella - hvorfor og hvordan?

Foredrag ved Inger Skrede, seksjon for genetikk og evolusjonsbiologi.

Soppslekten Helvella (i Klasse Ascomycota – sekksporesopper, Orden Pezizales, Familie Helvellaceae) er vidt utbredt og artsrik, med vakre fruktlegemer som oppviser stor variasjon. Gjennom de siste 200 årene er de blitt behørig undersøkt og beskrevet, men artsfastsettelsen har vært gjenstand for diskusjon og endringer. Inger Skrede vil vise oss hvordan hun og kollegaer ved Evogene, Institutt for biovitenskap har brukt molekylære teknikker for å undersøke slektskapet mellom beskrevne så vel som nye arter. Resultatet har blitt en bedre forståelse av hvordan arter kan og bør avgrenses, både i denne soppslekten og i soppslekter i sin alminnelighet. 

Arbeidet har så langt ført til at Europas 38 arter har blitt til 55 – og det kommer flere. En ny masteroppgave, forsvart ved Institutt for biovitenskap tidligere i år, viser med nye detaljerte undersøkelser av undergrupper i slekten, at like morfologiske trekk kan skjule flere arter. Ved å forstå slektskapet mellom artene, ser vi at det også er mulig å finne morfologiske trekk som skiller dem. Artene har forskjellige roller i økosystemet, og forståelsen av denne artsrikdommen og variasjonen er viktig for å overvåke og bevare diversiteten i naturen.
 

Arrangementet strømmes

BIO-torsdag

Hver siste torsdag i måneden vil profilerte forskere innen biologi ved UiO fortelle om sin forskning og om det nyeste innen sitt forskningsfelt. BIO-torsdagene er en fin anledning til å lære mer om forsknings innen biologi og møte kolleger. Det blir enkel servering.

Foredraget er åpent for alle, velkommen!

 


Vil du motta nyhetsbrev fra Realfagsbiblioteket?

 

Emneord: Science Debate
Publisert 20. aug. 2018 14:43 - Sist endret 10. sep. 2020 17:33