BIO-torsdag: Flåttoverførte sykdommer - hvilken betydning har hjortedyr og andre vertsdyr?

Foredrag ved Atle Mysterud, Senter for økologisk og evolusjonær syntese.

Ill: Colourbox

Forekomsten av den flåttoverførte sykdommen Lyme borreliose har økt blant mennesker de seinere tiårene, og hjortedyra får ofte skylden. De er viktige vertsdyr for voksen flått, men er ikke selv smittebærere. Er nettosummen av hjortedyr da negativ eller positiv med tanke på smittefare for mennesker? Atle Mysterud vil gi oss svaret på dette spørsmålet, basert på analyser av hjortedyrtetthet og forekomsten av Lyme borreliose i Norge i perioden 1995–2015.

Hvis hjortedyra ikke er reservoar for Borrelia, hvem er da synderne? I dag skiller vi Borrelia-bakterien inn i flere såkalte genoarter. De forskjellig genoartene av Borrelia er tilpasset å takle immunsystemet til ulike grupper av vertsdyr. Mindre pattedyr som smågnagere og spissmus er bærere av den vanligste genoarten, Borrelia afzelii. Smittenivåene i småpattedyr varierer sterkt fra Østlandet til Vestlandet, mens variasjonen over tid er mindre enn forventet.

Vi har nå også kartlagt tilstedeværelsen av ulike genoarter hos 16 arter av pattedyr i Norge. De forskjellige genoartene av Borrelia-bakterien gir noe ulike sykdomsbilder hos mennesker, så dette arbeidet har stor relevans for folkehelsa.

Applansering: Spør en Biolog!

Etter foredraget om flåttoverførte sykdommer vil Norsk Biologforenings tjeneste Spør en biolog lanseres i ny drakt. 

Med Spør en biolog på lomma og tilgang til dusinvis kunnskapsrike biologer blir det enkelt å være allvitende. Du kan få vite om giraffer kan svømme, om veps kan gå på fylla, om biologisk mangfold blant potteplanter og på baderom og hva var det egentlig du spiste sist sopptur? Du kan få svar på det meste hvis du bare spør en biolog. 

Sannheten er noen tastetrykk unna. Spør en biolog!

BIO-torsdag

Hver siste torsdag i måneden vil profilerte forskere innen biologi ved UiO fortelle om sin forskning og om det nyeste innen sitt forskningsfelt. BIO-torsdagene er en fin anledning til å lære mer om forsknings innen biologi og møte kolleger. Det blir enkel servering.

Foredraget er åpent for alle, velkommen!

 


Vil du motta nyhetsbrev fra Realfagsbiblioteket?

 

Emneord: Science Debate
Publisert 20. sep. 2018 15:40 - Sist endret 10. sep. 2020 18:05