GEO-onsdag: Tørke

Sommeren 2018 ga en viktig påminnelse om de alvorlige konsekvensene tørke kan medføre. Hydrolog Lena Merete Tallaksen vil se på årsakene til tørke, og hvordan tørke forplanter seg i det hydrologiske kretsløp.

Sommeren 2018 lå et vedvarende, stabilt høytrykk over Sør-Skandinavia. Det varme og tørre været gav høy fordampning, jord og bekker tørket ut, mens grunnvannsstand og vannføring ble rekordlav. Særlig jordbruket ble hardt rammet av ekstremtørken, som antas å ha påført bøndene i Norge et tap på 5–6 milliarder. Skogbranner, restriksjoner på bruk av vann, tomme brønner, skader på økosystemer og økte strømpriser er andre og til dels alvorlige konsekvenser. Tørken rammet ikke bare Norge, men store deler av Sentral- og Nord-Europa.

Ekstremsommeren er en viktig påminnelse om de alvorlige konsekvensene tørke kan medføre, selv på våre breddegrader. Hydrolog Lena Merete Tallaksen vil se på årsakene til tørke, og hvordan tørke forplanter seg i det hydrologiske kretsløp og gir opphav til et bredt spekter av konsekvenser. Disse vil variere med sektor, hvor i verden man er og tid på året. Det er vanskelig å varsle tørke, og hverken tørke eller klimaendringer kjenner landegrenser. Derfor er samarbeid og erfaringsdeling på tvers av nasjoner og institusjoner avgjørende for at vi skal bli bedre rustet til å takle tørke, nå så vel som i et fremtidig klima.
 

Arrangementet sendes direkte


GEO-onsdag

En gang i måneden vil forskere i geofag ved UiO fortelle om sin forskning og introdusere geofagene til et vidt publikum, fra førsteårs bachelor-studenter til nysgjerrige kolleger på universitetet, i en hyggelig atmosfære på Realfagsbiblioteket. Det er mulig å stille spørsmål etter foredraget.

Det serveres vafler og kaffe/te.

Alle er velkomne!


Vil du motta nyhetsbrev fra Realfagsbiblioteket?

Publisert 8. okt. 2018 12:28 - Sist endret 16. nov. 2020 11:22