GEO-onsdag: Partikler & skyer - nøklene til sikrere klimaprognoser

Foredrag ved Trude Storelvmo, førsteamanuensis - Meteorologi og oseanografi, Institutt for geofag.

For at vi skal kunne nå våre klimamål trenger vi kunnskap om Jordens klimafølsomhet, det vil si hvor mye temperaturen ved bakken vil øke ved en gitt økning av klimagasser i atmosfæren. Dette er sentralt for beregninger av hvor mye mer CO2 vi kan slippe ut og likevel greie å nå målet i Paris-avtalen, som er å begrense oppvarmingen til 1,5 grader, og dessuten for å beregne de økonomiske konsekvensene av klimagassutslipp. Like fullt er klimafølsomheten fortsatt en usikker størrelse; mens enkelte forskere mener at en dobling av CO2 i atmosfæren vil gi en oppvarming på kun 2 grader, estimerer andre at dette vil gi en oppvarmingen på 5 grader eller mer.

Usikkerheten er i stor grad knyttet til to faktorer; hvor stor avkjølende effekt forurensningspartikler har hatt på klimaet så langt, og i hvilken grad skyer vil bidra til å forsterke global oppvarming. Nøkkelen til sikrere kunnskap om vårt fremtidige klima ligger derfor i en økt forståelse av klimaeffekten av partikler og skyer.

Klimaforsker Trude Storelvmo vil vise eksempler på hvordan nye funn relatert til disse effektene tyder på at klimafølsomheten kan være høyere enn tidligere antatt.

 

Arrangementet sendes direkte


GEO-onsdag

En gang i måneden vil forskere i geofag ved UiO fortelle om sin forskning og introdusere geofagene til et vidt publikum, fra førsteårs bachelor-studenter til nysgjerrige kolleger på universitetet, i en hyggelig atmosfære på Realfagsbiblioteket. Det er mulig å stille spørsmål etter foredraget.

Det serveres vafler og kaffe/te.

Alle er velkomne!


Vil du motta nyhetsbrev fra Realfagsbiblioteket?

Publisert 8. nov. 2018 15:03 - Sist endret 16. nov. 2020 11:22