GEO-onsdag: Miljøgifter i geomiljøet – spor fra fortiden, bekymring for fremtiden

Foredrag ved Gijsbert D. Breedveld, professor II – Miljøgeologi, Institutt for geofag og Norges Geotekniske Institutt.

Mens forurensning av luft og vann på grunn av synlige konsekvenser lenge har vært kjent, er det først i nyere tid at vår håndtering av bakken under oss har blitt anerkjent som et problem. Geomiljøet ble lenge ansett som en bunnløs søppelkasse. ”Grav et hull og dekk til” var løsningen for mesteparten av avfallet vi ønsket å kvitte oss med. Under industrialiseringen ble stadig mer kompliserte kjemiske forbindelser tatt i bruk, uten at rutinene for avfallshåndtering ble vesentlig endret. Deponering og tildekking fortsatte uten hensyn verken til stoffenes nedbrytbarhet og giftighet, eller til risikoen for spredning i miljøet. 

At forurensning av geomiljøet virkelig kan ha alvorlige konsekvenser, ble internasjonalt anerkjent først da president Jimmy Carter i 1978 erklærte bydelen Love Canal for et føderalt kriseområde. Bydelen var bygget på et tidligere deponi for farlig avfall. Tilsvarende problemer ble kort tid etter oppdaget i Lekkerkerk i Nederland og i Tyskland, der deponiet ved Georgswerder i Hamburg var blitt brukt til deponering av 10-talls tonn klorerte dioksiner. European environment agency har per i dag estimert at det kan være 2,5 millioner forurensede områder i Europa.

Hvorfor har forurensning av geomiljøet fått så lite oppmerksomhet? Og har vi lært noe av våre feil eller genererer vi fortsatt problemer for fremtidige generasjoner?

Gijs Breedveld vil belyse disse spørsmålene med utgangspunkt i sitt forskningsarbeid, som ser på konsekvensene av gamle og nye miljøgifter i geomiljøet.
 

Arrangementet sendes direkte


GEO-onsdag

En gang i måneden vil forskere i geofag ved UiO fortelle om sin forskning og introdusere geofagene til et vidt publikum, fra førsteårs bachelor-studenter til nysgjerrige kolleger på universitetet, i en hyggelig atmosfære på Realfagsbiblioteket. Det er mulig å stille spørsmål etter foredraget.

Det serveres vafler og kaffe/te.

Alle er velkomne!


Vil du motta nyhetsbrev fra Realfagsbiblioteket?

Publisert 5. feb. 2019 12:27 - Sist endret 27. apr. 2022 11:02