Klima, karbon og de store sammenhengene

Presentasjon og feiring av det nystartede senteret Biogeochemistry in the Anthropocene.

Illustrasjonsbilde fjord

Foto: Lachlan Gowen on Unsplash

30. april vil det nystartede senteret Biogeochemistry in the Anthropocene presenteres og feires med kake. 

Klimaproblemene er komplekse, og kan hverken forstås eller løses av av enkelt-fag alene. Karbonkretsløpet står sentralt og er koblet sammen med mange andre kretsløp som vi mennesker også har påvirket i betydelig grad. For å forstå både sammenkoblinger og tilbakekoblinger i dette komplekse maskineriet har flere fagmiljø innen biovitenskap, geovitenskap og kjemi slått seg sammen i "Centre for Biogeochemistry in the Anthropocene”.

Både senteret, problemstillingene, ambisjonen og vyene presenteres på Realfagsbiblioteket 30. april - og vi håper dette også kan bidra til en nødvendig sammenkobling også med miljøer utenfor MatNat.

Arrangementetet åpnes av dekan Morten Dæhlen før Dag O. Hessen, Frode Stordal og Rolf David Vogt vil i hvert sitt innlegg si litt om bakgrunnen for senteret fra sine faglige perspektiver.

Panelsamtalen som følger spør hvordan det kan samarbeides for å best løse klimakrisen. Hva kan Centre for biogeochemistry in the Anthropocene bidra med? Panelet består av Dag Olav Hessen, Karen O'Brien, Anne Hope Jahren og Sara Marie Blichner. Moderator: Britt Lisa Skjellkvåle. 

Les mer om senteret her

Kake serveres fra kl. 11:45.
Velkommen!
 


Vil du motta nyhetsbrev fra Realfagsbiblioteket?

 

Emneord: Science Debate
Publisert 23. apr. 2019 09:21 - Sist endret 10. sep. 2020 18:05