GEO-onsdag: Apollo-programmet - et geovitenskapelig gjennombrudd

Foredrag av professor Reidar G. Trønnes, Naturhistorisk museum og Senter for Jordas utvikling og dynamikk.

Bilde av krater på månens overflate

Foto: Månens framside. NASA-GSFC-Arizona state univ. Lunar Reconnaissance Orbiter

Apollo-ferdene ga revolusjonerende ny innsikt i dannelsen av Jorda og naboplanetene. Den viktigste oppdagelsen var at kollisjonene og varmeutviklingen under planetveksten hadde vært så intens at planetene smeltet fullstendig. Tunge jerndominerte kjerner skilte seg fra den lettere steinsmelten som størknet til lagdelte planeter. Fordi Månen i liten grad er omdannet ved geologiske prosesser de siste 3-4 milliarder år, kan vi se tydelige spor etter dette tidlige "magmahavet", selv uten kikkert. Det lyse høylandet består av 60-100 km tykke lag av feltspat-bergarten anortositt som fløt mot overflaten av magmahavet. Den mørke og jevne overflaten i de store kraterne på Månens forside er litt yngre basalt-lavaer.

I foredraget vil Reidar Trønnes fortelle om og vise hvordan den første månelandingen med Apollo-11 nesten umiddelbart (5-7 måneder etter juli 1969) resulterte i et paradigmeskifte med erkjennelen av at Jorda og naboplanetene gjennomgikk fullstendig oppsmelting med magmahav, kjerne-separasjon og lagdeling av steinmassene.

Foredraget vil streames
 


GEO-onsdag

En gang i måneden vil forskere i geofag ved UiO fortelle om sin forskning og introdusere geofagene til et vidt publikum, fra førsteårs bachelor-studenter til nysgjerrige kolleger på universitetet, i en hyggelig atmosfære på Realfagsbiblioteket. Det er mulig å stille spørsmål etter foredraget.

Det serveres vafler og kaffe/te.

Alle er velkomne!


Vil du motta nyhetsbrev fra Realfagsbiblioteket?

Publisert 7. mai 2019 09:39 - Sist endret 10. sep. 2020 18:05