Bio-torsdag: Rørsangerens reise

Velkommen til foredrag ved Camilla Lo Cascio Sætre, stipendiat ved Centre for Ecological and Evolutionary Synthesis.

Bildet kan inneholde: fugl, nebb, nattergal, wren, songbird.

Mange arter har i nyere tid utvidet leveområdene sine lengre nord på grunn av klimaendringene. Blant disse er rørsangeren, en liten sangfugl som lever i våtmarksområder rundt om i Europa, og som har spredt seg nordover i Skandinavia i takt med økende temperaturer. Hvordan har denne spredningen til nye områder påvirket rørsangerne? Skiller de nye utkantspopulasjonene seg fra de som bor mer sentralt? Jeg er interessert i å se hva man kan lære av å analysere DNAet til fuglene, siden DNAet inneholder mye informasjon om fuglenes evolusjonære og demografiske historie.

Arrangementet blir sendt live

BIO-torsdag

Hver siste torsdag i måneden vil profilerte forskere innen biologi ved UiO fortelle om sin forskning og om det nyeste innen sitt forskningsfelt. BIO-torsdagene er en fin anledning til å lære mer om forsknings innen biologi og møte kolleger. Det blir enkel servering.

Foredraget er åpent for alle, velkommen!

 


 

Emneord: Science Debate
Publisert 17. okt. 2019 10:14 - Sist endret 10. sep. 2020 18:37