GEO-onsdag: Forurensing og miljøstatus

Forurensing og miljøstatus, fjordsedimenter og foraminiferer et foredrag ved Prof. Elisabeth Alve.

Bildet kan inneholde: kjøretøy, båt, båter og båtliv - utstyr og utstyr, båtliv, hodeplagg.

Fossiler har lenge vært en klassisk kilde til informasjon om endringer i miljøforholdene opp gjennom jordhistorien. Kan de også benyttes til å gi oss informasjon om miljøendringer av nyere dato? Har vi behov for ytterligere informasjon enn det vi kan få fra dagens omfattende miljøovervåking både til lands og til vanns? Svaret er ja (ellers ville jeg vel ikke spurt?).

Via EUs vannrammedirektiv er Norge forpliktet til å reetablere naturtilstanden i områder hvor dagens overvåkning viser at miljøforholdene ikke er akseptable. Utfordringen er imidlertid at overvåkningstidsseriene i de aller fleste tilfeller ikke er lange nok – de går ikke tilbake til tiden før forurensningen startet. Hvis vi ikke har førtilstanden å sammenlikne med, hvordan kan vi vite om dagens forhold er akseptable eller ikke? Svaret kan ha store økonomiske konsekvenser.

Foredraget vil streames
 


GEO-onsdag

En gang i måneden vil forskere i geofag ved UiO fortelle om sin forskning og introdusere geofagene til et vidt publikum, fra førsteårs bachelor-studenter til nysgjerrige kolleger på universitetet, i en hyggelig atmosfære på Realfagsbiblioteket. Det er mulig å stille spørsmål etter foredraget.

Det serveres vafler og kaffe/te.

Alle er velkomne!


    Publisert 7. nov. 2019 09:34 - Sist endret 10. sep. 2020 18:37