Bio-Torsdag: Spretthalenes stress

Velkommen til Bio-torsdag hvor Silje Marie Kristiansen, stipendiat ved Seksjon for akvatisk biologi og toksikologi, snakker om spretthalenes forurensnings- og klimastress.

Bildet kan inneholde: organisme.

Når du er ute og trasker i en vanlig norsk barskog kan det under skosålene dine befinne seg mellom 10 000 – 100 000 spretthaler per kvadratmeter. Allikevel har mannen i gata som regel ikke hørt om, eller sett, disse bittesmå lengdehopperne - de fleste er jo under 2 mm store. Tross størrelsen er spretthaler viktige for energi- og næringssykluser i jorda, og opprettholder dermed den gode jordkvaliteten som vi trenger for å dyrke mat til en stadig voksende verdensbefolkning. For å produsere nok mat sprøyter vi matplanter med plantevernmidler som beskytter mot diverse skadedyr. Men nesten 90% av slike plantevernmidler ender opp i jorda, og kan da eksponere dyr som ikke er skadelige. Hvordan går det med spretthalene da?

Vi i MULTICLIM undersøker hvordan spretthaler påvirkes av plantevernmidler, og om populasjoner tilpasset et Arktisk klima er mer eller mindre sensitive for toksisk stress enn populasjoner fra tempererte områder. Hva skjer når temperaturen øker med dagens klimaendringer? Vil temperatur ha innvirkning på hvordan spretthaler håndterer å bli utsatt for miljøgifter?
Vi tar et dypdykk, og prøver å finne ut om de klarer å sprette unna både forurensnings- og klimastress.

Arrangementet sendes direkte

Emneord: Science Debate
Publisert 19. nov. 2019 12:50 - Sist endret 16. nov. 2020 11:22