PopVit 2019

Vekommen til en helt ny litteraturfestival: PopVit 2019!

Bildet kan inneholde: font, tekst, aqua, turkis, grønn.

Populærvitenskapelige framstillinger har alltid vært populært, blant annet gjennom natur- og vitenskapsprogrammer i tv og radio og magasiner som National Geographic og Illustrert Vitenskap. I vår tid, der mange opplever at fakta og sannhet er truet, er populærvitenskapen viktigere enn noen gang. De populærvitenskapelige bøkene er en nødvendig kilde til kunnskap i befolkningen, både når det gjelder de store spørsmålene som klima og miljø, og på et mer personlig plan for å skape undring og interesse for natur og vitenskap.

En etterrettelig populærvitenskap kan gjøre folk i stand til å stå imot mindre seriøs vitenskap, det være seg pseudovitenskap, konspirasjonsteorier eller falske nyheter. Vårt mål med PopVit 2019 er å formidle popularisert forskning til et bredt publikum og ikke minst skape debatt om vitenskapen og dens rolle i samfunnet.

Denne litteraturfestivalen dyrker den realfaglige populærvitenskapen i hele dens blomstrende mangfold. Fra fysikk, kjemi, geologi og biologi til klima, medisin, psykologi og vitenskapshistorie. Vi vil også få frem bredden av forfattere som engasjerer seg i å popularisere vanskelige og kompliserte temaer.

Kom og hør foredrag, boklansering og samtaler med Anja Røyne, Jørn Hurum, Bjørn Samset, Reidar Müller, Dag O. Hessen, Henrik Svenssen, Katharina Vestre, Eivind Torgersen, Jessica Lönn-Stensrud med flere.

16:00 - Åpning ved konferansier Ingrid Spilde
16:10 - Jørn Hurum: «Monsterøgler, verdens dypeste dinosaurfunn og Ida»
16:45 - Katharina Vestre: «Cellespråk for begynnere – hvordan formidle naturvitenskap»
17:15 - Jessica Lönn-Stensrud i samtale med Henrik Svensen: «Vi må snakke om bakterier. En samtale om bøker og bakterier» (boklansering)
18:00 - Panelsamtale: «Derfor skriver og gir vi ut popvit-bøker. Men hvem leser?», med Jorunn Sandsmark, Johan Tønnesson, Sverre Gunnar Haga og Henrik Svensen
19:00 - Pause
19:30 - Dag Undlien i samtale med Eivind Torgersen: «Hva kan vi egentlig lære av gentester?»
20:00 - Panelsamtale: «Alt går til helvete», med Anja Røyne, Bjørn Samset, Dag O. Hessen og Reidar Müller (moderator)
20:45 - Anja Røyne og Eivind Torgersen: «Vi kårer Norges nasjonalgrunnstoff»

Publisert 13. aug. 2019 09:20 - Sist endret 10. sep. 2020 18:37