GeoOnsdag: Om leirers kvikkagtighet

Det tragiske kvikkleireskredet på Ask har igjen minnet oss på hvor vanskelig det er å beskytte seg mot og forutse slike hendelser. Vi kjenner til en rekke store kvikkleireskred i Norge gjennom historien, og det vil sikkert komme flere. For å redusere antall og hyppighet av ras, er det viktig at man forstår hvordan og hvor kvikkleiren oppstår, og ikke minst hva som utløser skredene.

Image contains: Painting of buildings taken by flood

Fra lerfallet i Verdal, Maleri av Herman W. Anker

Professor Ivan Th. Rosenqvist, ved Institutt for geologi ved UiO, var den som fremfor noen andre forsto hva kvikkleire er og hvordan den er dannet. Han og medarbeiderne gjorde en rekke undersøkelser av norske marine leirer for å kartlegge deres kjemiske og mineralogiske sammensetning. Det ble tidlig klart at porevannets salinitet og kjemiske sammensetning var en nøkkel i forståelsen av leirers kvikkaktighet.

Vi vil også vise til flere historiske kvikkleireskred for å belyse hvordan de settes i gang og utvikler seg. Videre hvilke metoder man har til å stabilisere områder med kvikkleire.

De to foredragsholderne er begge studenter av Rosenqvist og har arbeidet med leirer i ulike sammenheng:

Professor em. Elen Roaldset er cand.real (UiO) i geologi og dr. philos. i mineralogi og geokjemi (UiO), Etter undervisning og forskning ved UiO (1970-1981), ble det noen år i Norsk Hydro, så 10 år ved NTH/NTNU. Hun har siden høsten 1999 vært ved UiO. Er opptatt av leire og skifer og tilknyttede miljøgeologiske og industrielle aspekter.

Professor em. Per Aagaard har en cand.real (UiO) i geologi og PhD i teoretisk geokjemi fra UC Berkeley. Etter 4 år ved Norges Geotekniske Institutt (1978-1982) har han vært ved UiO. Er opptatt av vann-bergartsrelasjoner i ulike geologiske systemer.

Arrangementet strømmes live

Publisert 15. feb. 2021 10:58 - Sist endret 23. nov. 2021 14:36