GeoOnsdag: Fra memorering til forståelse - med geofag som eksempel

Geofag er en samling observasjoner gjennomført av mange tusen personer i mange hundre år. Vekommen til april-versjonen av GeoOnsdag digitalt. 

Image contains: Painting of buildings taken by flood

Etter hvert er observasjonene systematisert, bearbeidet og satt sammen og har fått noen merkelapper i form av begreper og faguttrykk. Når vi underviser er det merkelappene vi fokuserer på og ikke observasjonene - hvorfor det?

Merkelapp fokus kan lett føre til memoreringsundervisning. Frøyland vil i dette foredraget trekke fram to studier der fokuset har vært på observasjoner og hvordan det har bidratt til forståelse.

Merethe Frøyland er professor i geofagdidaktikk og er leder ved Naturfagsenteret på Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet ved UiO.

 

Arrangementet strømmes live

Publisert 7. apr. 2021 15:23 - Sist endret 23. nov. 2021 14:29