Likestilling i akademia – går utviklingen i riktig retning?

FRONT-prosjektet har gleden av å invitere til 8. mars-arrangementet «Likestilling i akademia – går utviklingen i riktig retning?»

Logo FRONT-prosjektet

Akademia omtales gjerne som en av de siste bastionene for tradisjonell mannsdominans. Fremdeles er det slik at professorgruppen ved UiO består av 67% menn og 33% kvinner. Samtidig er et likestilt akademia sentralt for utdanningen av morgendagens borgere og for universitetenes bidrag til et bærekraftig og demokratisk samfunn. Hvordan har mangelen på likestilling preget den akademiske kulturen, og hva kan vi gjøre for å oppnå bedre kjønnsbalanse i forskning og utdanning?

Program:


08.30 Kaffe og mingling

09.00 Velkommen v/ dekan Solveig Kristensen, Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet.

09.15 Kjønn og teologi ‒ et historisk blikk på homososial reproduksjon og likestilling. Dekan Aud Tønnessen, Teologisk fakultet.

09.45 Rekruttér: Balanseprosjekt ved Det samfunnsvitenskapelige fakultet.
Dekan Anne Julie Semb.

10.15 Pause

10.30 Fra kunnskap til endring – forskning og erfaringer fra MN-fakultetet. Forsker Lotta Snickare.

11.00 Paneldebatt - ledet av direktør Brit Lisa Skjelkvåle, Naturhistorisk museum
Deltagere: Instituttleder Geir Dahl, Matematisk institutt, Forsker Lotta Snickare, MN-fakultetet, Forskningssjef Hugo de Boer, Naturhistorisk museum
og Arbeidsutvalgsmedlem Oline Marie Sæther, Studentparlamentet.

11.30 Enkel lunsj og mingling

Påmelding

Det serves enkel lunsj, påmelding er derfor nødvendig.

Velkommen!

Publisert 17. feb. 2022 16:54 - Sist endret 23. feb. 2022 10:31