Abels tårn

Kvifor får me ikkje rosin-underarm eller rosin-RUMPE i vatn? Blir jordkloden lettare når me vinn ut og forbrenn olje? Korleis veit me at ljosfarten er den høgste oppnåelege farten?

Vekas saker

Kvifor får me rosin-fingre når me har hendene i vatn, spør ein av lyttarane, som også undrar på om det er nokon vits i at fingertuppane gjer dette. Kvifor får me ikkje rosin-underarm eller rosin-RUMPE?

Blir jordkloden lettare når me vinn ut og forbrenn olje og gass? For da omdannas vel ein del masse til gass? Og, vil dette påverke jordas bane kring sola - og dermed klimaet? 

Korleis veit me at ljosfarten er den høgste oppnåelege farten?

Vekas panel

Fysikar Anne Schad Bergsaker
Kjemikar Ole Swang
Doktorgradsstipendiat i cellebiologi og forfattar av "Det første mysteriet" Katharina Vestre
 

 

Kaffi og baflar serveras frå 09:45.


Motta nyheitsbrev om komande arrangement i Realfagsbiblioteket

Emneord: ekko, abels tårn, vaffel og vitenskap
Publisert 25. apr. 2019 12:05 - Sist endra 9. sep. 2020 17:13