Informasjon til deg som ønsker å holde et arrangement hos oss

Realfagsbiblioteket tilbyr støtte til planlegging og gjennomføring av små og større faglige formidlingsarrangementer i Vilhelm Bjerknes´ hus.

Eksempler på arrangementer som kan egne seg i lokalene

  • Debatter og foredrag om aktuelle temaer
  • Boklanseringer
  • Diverse feiringer
  • Større faglige arrangementer

Kapasitet

Vilhelm Bjerknes´hus har en scene på 5 x 2 m i husets vestfløy med ubetjent barløsning for arrangementer fra 20-120 personer. Arealet har tilhørende bord og stoler og sofaer til 70 personer. I tillegg brukes en tralle klappstoler til 50 personer ved behov.

Vilhelm Bjerknes hus´har også et areale i husets østfløy med mulighet til gjennomføring av postersesjoner og utstillinger.

Arealene kan leies etter avtale med Realfagsbiblioteket på tidspunkter hvor dette ikke går utover undervisning og studier. 

MN-arrangementer og tverrfaglige arrangementer i UiO-regi blir prioritert. 

UiO driver ordinært ikke utleie av lokaler til arrangementer i regi av eksterne. For å få tilgang må søkeren ha en formell tilknytning til et forsknings-, utdannings eller fagmiljø ved UiO.

Teknisk utstyr

Til scenen hører lyd og lysanlegg, med tilhørende mygger og håndholdte mikrofoner, samt lerret og projektor koblet til fast pc på UiOs nett.

Realfagsbiblioteket kan stille med teknisk hjelp til  å koble til bærbar maskin, annen type utstyr, samt teknisk hjelp gjennom arrangementet. 

Andre tjenester

Arrangementer vi går inn i som samarbeidsarrangementer vil bli publisert på våre nettsider, Facebook og Twitter og på skjermer i biblioteket dersom vi får informasjon og bildemateriale i tide.

Vi kan bistå med strømming av arrangementet, eller bidra til å kjøpe inn mer avansert streaming/filming av arrangement. Enkelte arrangementer er interessante for NRK skole eller kan filmes av UiO-interne enheter. Vi kan formidle kontakt.

Vi ommøblerer i samarbeid med arrangøren, og kan også bistå med pynting, innkjøp av blomster, catering, design av informasjonsmateriell osv. etter kapasitet.

I  samarbeid med Realistforeningen har vi mulighet til å  tilby betjent pub som del av arrangementer etter arbeidstid.

Utvidet samarbeid

For  arrangementer vi regner som faglig svært aktuelle og relevante for formidling av og rekruttering til realfagene, samarbeider vi gjerne om utstillinger og annen faglig formidling i tilknytning til arrangementet og markedsføring i flere kanaler.

Kontakt

Ta kontakt med oss på e-postadresse arrangementer-medreal@ub.uio.no for spørsmål om priser, leie eller en arrangementssamtale.

 

 

Publisert 21. jan. 2015 09:27 - Sist endret 18. jan. 2021 19:09