Shut up & write - i skrivesenteret!

Er det vanskelig å finne tid til å skrive? Akademisk skrivesenter arrangerer felles, strukturert skrivetid etter modellen "Shut up & write!"

Personer som sitter rundt et bord og jobber med skrivearbeidModellen går ganske enkelt ut på å skrive i 45 minutter, deretter felles pause i 15 minutter, så skriving i 45 minutter og så videre. Ved å strukturere tiden på denne måten oppnår du (minst) to ting: inspirasjon til å jobbe når andre jobber, og god samvittighet når du tar pauser.

Hvem kan delta

Alle som har et større skrivearbeid er velkommen til å komme innom i en eller flere økter. Det er grense på 10 deltakere på arrangementet.

Ta kontakt med skrivesenteret for å melde deg på!

Plan for dagen

Kl. 09.00 Oppstart. Personlige mål for dagen (frivillig). Finne seg en plass.

Kl. 9.15 – 10.00 Skriving (stille)

kl. 10.00 – 10.15 Velfortjent pause med kaffe, te, nødvendige ærend, e-post, facebook osv.

Kl. 10.15 – 11.00 Skriving igjen....

Osv.

«Skriving» kan også bety å tenke eller lese. Poenget er å veksle mellom å jobbe intensivt og ta pauser sammen.

Hvis du skal ankomme eller forlate rommet, gjør dette i en pause.

Publisert 19. jan. 2022 11:20 - Sist endret 19. jan. 2022 11:20