Shut up & write - digitalt!

Er det vanskelig å finne tid til å skrive? Akademisk skrivesenter arrangerer felles, strukturert skrivetid etter modellen "Shut up & write!"

Personer som sitter rundt et bord og jobber med skrivearbeidModellen går ganske enkelt ut på å skrive i 45 minutter, deretter felles pause i 15 minutter, så skriving i 45 minutter og så videre. Ved å strukturere tiden på denne måten oppnår du (minst) to ting: inspirasjon til å jobbe når andre jobber, og god samvittighet når du tar pauser.

Hvem kan delta

Alle som har et større skrivearbeid er velkommen til å komme innom i en eller flere økter. Ingen påmelding.

Ta kontakt med skrivesenteret for å få passord til Zoom-arrangementet!

Plan for dagen

Kl. 10.00   Oppstart. Personlige mål for dagen (frivillig)

Kl. 10.15 – 11.00 Skriving. Mens vi skriver sammen, skrur alle av sin egen video og lyd.

kl. 11.00 – 11.15 Velfortjent pause. Når det er tid for pause, vil møtelederen gi beskjed. Tid for å hente mer kaffe/te på kjøkkenet, veksle noen ord med de andre deltakerne, nødvendige ærend, e-post, facebook osv.

kl. 11.15 – 12.00 Vi skriver igjen …

 

«Skriving» kan også bety å tenke eller lese. Poenget er å veksle mellom å jobbe intensivt og ta pauser sammen.

Hvis du skal ankomme eller forlate rommet, gjør dette i en pause.

Publisert 21. jan. 2022 14:00