Shut up & write!

Er det vanskelig å finne tid til å skrive? Akademisk skrivesenter arrangerer felles, strukturert skrivetid etter modellen "Shut up & write".

Personer som sitter rundt et bord og jobber med skrivearbeidModellen går ganske enkelt ut på å skrive i 45 minutter, deretter felles pause i 15 minutter, så skriving i 45 minutter og så videre. Ved å strukturere tiden på denne måten oppnår du (minst) to ting: inspirasjon til å jobbe når andre jobber og god samvittighet når du tar pauser.

Hvem kan delta

Alle som har et større skrivearbeid, som doktoravhandling eller masteroppgave, er velkommen til å komme innom i en eller flere økter. Ved stor pågang vil vi prioritere stipendiater. 

Ta kontakt med skrivesenteret for å melde deg på!

Plan for dagen

Kl. 09.00 Oppstart. Personlige mål for dagen (frivillig). Finne seg en plass.
Kl. 09.15 – 10.00 Skriving (stille)
Kl. 10.00 – 10.15 Velfortjent pause med kaffe, te, nødvendige ærend, e-post, facebook osv.
Kl. 10.15 – 11.00 Skriving igjen....
Osv.

«Skriving» kan også bety å tenke eller lese. Poenget er å veksle mellom å jobbe intensivt og ta pauser sammen.

Hvis du skal ankomme eller forlate rommet, gjør dette i en pause.

Publisert 28. okt. 2022 14:00